საქალაქო და რეგიონალური ტურნირები

2009 წელი

თარიღი ჩატარების ადგილი ტურნირის დასახელება
19.03 - 22.03. 2009 ქ. ფოთი საქართველოს ჩემპიონატის შესარჩევი 10 წლის ჭაბუკთა შორის
19.03 - 22.03. 2009 ქ. ფოთი საქართველოს ჩემპიონატი შესარჩევი 10 წლის გოგონათა შორის
19.03 - 22.03. 2009 ქ. ფოთი საქართველოს ჩემპიონატი შესარჩევი 8 წლის ჭაბუკთა შორის
19.03 - 22.03. 2009 ქ. ფოთი საქართველოს ჩემპიონატი შესარჩევი 8 წლის გოგონათა შორის
28.03 - 29.03. 2009 ქ. ფოთი ოთარ ხომერიკის მე-7 მემორიალი
29.04 - 03.05. 2009 ქ. ფოთი საქართველოს ჩემპიონატის შესარჩევი 12 წლის ჭაბუკთა შორის
29.04 - 03.05. 2009 ქ. ფოთი საქართველოს ჩემპიონატი შესარჩევი 12 წლის გოგონათა შორის
08.05 - 09.05. 2009 ქ. ფოთი სამეგრელოზემო სვანეთის რეგიონის ჩემპიონატი საჯარო სკოლებს შორის
     
     
     
     
     
     

2008 წელი

თარიღი ჩატარების ადგილი ტურნირის დასახელება
26.03 - 30.03. 2008 ქ. ფოთი ოთარ ხომერიკის მე-6 მემორიალი
11.11 - 14.11. 2008 ქ. ფოთი ირაკლი (ბოჩიკა) ლოლუას 1-ლი მემორიალი
23.12 - 31.12.2008 ქ. ფოთი საქალაქო ჩემპიონატები
     
     
     
     
     
     
     
     
  
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!