როგორ ვითარდებოდა ჭადრაკი ფოთში

     ჭადრაკისა და შაშის თამაშს ჩვენს ქალაქში ძველთაგან სცემდნენ პატივს და ყველა პირობა არსებობდა მისი განვითარებისათვის. მას ორგანიზებული სახე მიეცა გასული საუკუნის 40-იან წლებში. მეორე მსოფლიო ომის დროს ფოთში სევასტოპოლიდან ჩამოვიდა ძლიერი პირველთანრიგოსანი მოშაშე ავნერ ფეიდერი, რომელიც თავდაპირველად შაშში სეანსებს ატარებდა სამხედრო მეზღვაურებს შორის. იხ დაწვრილებით:

სკოლის დირექტორი

 

     ფოთის ნანა ალექსანდრიას სახელობის საჭადრაკო სკოლის დირექტორი 1999 წლიდან არის დათო კოდუა. სკოლის ხელმძღვანელობა:

 

მწვრთნელები

       ფოთის ნანა ალექსანდრიას სახელობის საჭადრაკო სკოლაში დღეს 6 მწვრთნელი მუშაობს. იხ. დაწვრილებითი ინფორმაციები მწვრთნელების

mwvrTnelebi

საჭადრაკო სკოლის მოსწავლეები

 

     ფოთის საჭადრაკო სკოლაში 160-მდე მოსწავლე ირიცხება. მათ შორის არიან უკვე საკმაოდ წარმატებული და ტიტულოვანი მოჭადრაკეები და ასევე პერსპექტიული მოჭადრაკეები რომლებისგანაც უახლოეს მომავალში მოსალოდნელია დიდი წარმატებები.    იხ სკოლის წარმატებული მოსწავლეები:  

გაკვეთილები

     ფოთის ნანა ალექსანდრიას სახელობის საჭადრაკო სკოლაში სწავლება მიმდინარეობს 4 საწვრთნელ ეტაპზე: 1. "დაწყებითი ეტაპი" (სწავლების 1-2 წელი) 2. "საბაზო-საორიენტაცია" ეტაპი (სწავლების 3-4 წელი) 3. "სპორტული დახელოვნებისა და სრულყოფის" ეტაპი (სწავლების 5-7 წელი) 4. "უმაღლესი დაოსტატების" ეტაპი (სწავლების მე-8 და შემდეგი წლები).

      ასევე სკოლაში ტარდება  ინდივიდუალურ გაკვეთილებ.  სკოლაში სწავლება მიმდინარეობს მსოფლიოში არსებული თანამედროვე კომპიუტერული პროგრამების გამოყენებით, სკოლაში გამოიყენება ADSL ინტერნეტ ქსელი რაც სკოლის მოსწავლეებს აძლევს საშუალებას მონაწილეობა მიიღონ სხვადასხვა ინტერნეტ ტურნირებში.

gakveTilebi

აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!