ქ. თბილისის 2010 წლის ჩემპიონატი 14 წლის გოგონათა შორის

         

Ranking standing                                                              .

--------------------------------------------------------------------------------

Rank   N Fed Tit Rating Name                          Total   Tie-Break Colors             

--------------------------------------------------------------------------------

  1)   3 GEO    1806    Gogishvili, Dea                9      45    wbbwwbwwb

  2)   1 GEO    1918    Imnadze, Nato                  7.5    35.5  wbwbwbwbw

  3)   2 GEO    1860    Macharashvili, Tekla           6.5    31    bwbwbbwb 

  4)   7 GEO    1442    Shubitidze, Mariam             5.5    26    wwbbwwbb 

  5)   5 GEO    1535    Khomeriki, Ketevan             5      27.5  wbwbwwbbw

  6)   4 GEO    1581    Valishvili, Mariam             5      25.5  bwbwbwbwb

  7)  11 GEO            Kodua, Nino                    4      23    wbbwbwwb 

  8)   8 GEO    1427    Tsomaia, Ia                    4      20    bwwbwbbww

  9)  10 GEO            Javakhishvili, Mariam          3      19    bwwbbwwbb

 10)   6 GEO    1506    Chavchanidze, Ana              3      18    bwwbbwbw 

 11)  14 GEO            Tvalavadze, Mariam             3      14.5  bbwwbwbbw

 12)   9 GEO            Gergeshelidze, Nino            3      13    wbbw bwwb

 13)  13 GEO            Mumladze, Maia                 2.5    13    wwbw bbw 

 14)  12 GEO            Lolua, Mariam                  2       4    bbwbwbww 

--------------------------------------------------------------------------------

                                               IX ტური

Brd  Name                   Results  Name                     No      Scores  .

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

   1) Tsomaia, Ia           | 0 :   | Gogishvili, Dea         8-  3 ( 4  - 8  )

   2) Imnadze, Nato         | 1 :   | Gergeshelidze, Nino     1-  9 ( 6.5- 3  )

   3) Macharashvili, Tekla  | + :   | Mumladze, Maia          2- 13 ( 5.5- 2.5)

   4) Shubitidze, Mariam    | + :   | Kodua, Nino             7- 11 ( 4.5- 4  )

   5) Tvalavadze, Mariam    | = :   | Valishvili, Mariam     14-  4 ( 2.5- 4.5)

   6) Khomeriki, Ketevan    | 1 :   | Javakhishvili, Mariam   5- 10 ( 4  - 3  )

   7) Chavchanidze, Ana     | - :   | Lolua, Mariam           6- 12 ( 3  - 1  )

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

                                              VIII ტური

 Brd  Name                   Results  Name                     No      Scores  .

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

   1) Gogishvili, Dea       | 1 :   | Kodua, Nino             3- 11 ( 7  - 4  )

   2) Chavchanidze, Ana     | 0 :   | Imnadze, Nato           6-  1 ( 3  - 5.5)

   3) Valishvili, Mariam    | = :   | Macharashvili, Tekla    4-  2 ( 4  - 5  )

   4) Tsomaia, Ia           | = :   | Khomeriki, Ketevan      8-  5 ( 3.5- 3.5)

   5) Lolua, Mariam         | 0 :   | Shubitidze, Mariam     12-  7 ( 1  - 3.5)

   6) Gergeshelidze, Nino   | 1 :   | Javakhishvili, Mariam   9- 10 ( 2  - 3  )

   7) Mumladze, Maia        | 1 :   | Tvalavadze, Mariam     13- 14 ( 1.5- 2.5)

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

                                              VII ტური

Brd  Name                   Results  Name                     No      Scores  .

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

   1) Gogishvili, Dea       | 1 :   | Chavchanidze, Ana       3-  6 ( 6  - 3  )

   2) Imnadze, Nato         | 1 :   | Shubitidze, Mariam      1-  7 ( 4.5- 3.5)

   3) Macharashvili, Tekla  | 1 :   | Khomeriki, Ketevan      2-  5 ( 4  - 3.5)

   4) Javakhishvili, Mariam | 0 :   | Valishvili, Mariam     10-  4 ( 3  - 3  )

   5) Kodua, Nino           | 1 :   | Tvalavadze, Mariam     11- 14 ( 3  - 2.5)

   6) Gergeshelidze, Nino   | 0 :   | Tsomaia, Ia             9-  8 ( 2  - 2.5)

   7) Lolua, Mariam         | 1 :   | Mumladze, Maia         12- 13 ( 0  - 1.5)

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

                                               VI ტური

Brd  Name                   Results  Name                     No      Scores  .

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

   1) Valishvili, Mariam    | 0 :   | Gogishvili, Dea         4-  3 ( 3  - 5  )

   2) Khomeriki, Ketevan    | 0 :   | Imnadze, Nato           5-  1 ( 3.5- 3.5)

   3) Kodua, Nino           | 0 :   | Macharashvili, Tekla   11-  2 ( 3  - 3  )

   4) Shubitidze, Mariam    | = :   | Mumladze, Maia          7- 13 ( 3  - 1  )

   5) Chavchanidze, Ana     | 1 :   | Gergeshelidze, Nino     6-  9 ( 2  - 2  )

   6) Tvalavadze, Mariam    | = :   | Tsomaia, Ia            14-  8 ( 2  - 2  )

   7) Javakhishvili, Mariam | 1 :   | Lolua, Mariam          10- 12 ( 2  - 0  )

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

                                               V ტური

Brd  Name                   Results  Name                     No      Scores  .

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

   1) Gogishvili, Dea       | 1 :   | Macharashvili, Tekla    3-  2 ( 4  - 3  )

   2) Imnadze, Nato         | = :   | Kodua, Nino             1- 11 ( 3  - 2.5)

   3) Khomeriki, Ketevan    | 1 :   | Chavchanidze, Ana       5-  6 ( 2.5- 2  )

   4) Tsomaia, Ia           | 0 :   | Valishvili, Mariam      8-  4 ( 2  - 2  )

   5) Shubitidze, Mariam    | 1 :   | Javakhishvili, Mariam   7- 10 ( 2  - 2  )

   6) Gergeshelidze, Nino   | + :   | Mumladze, Maia          9- 13 ( 1  - 1  )

   7) Lolua, Mariam         | 0 :   | Tvalavadze, Mariam     12- 14 ( 0  - 1  )

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

                                               IV ტური

Brd  Name                   Results  Name                     No      Scores  .

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

   1) Gogishvili, Dea       | 1 :   | Khomeriki, Ketevan      3-  5 ( 3  - 2.5)

   2) Valishvili, Mariam    | 0 :   | Imnadze, Nato           4-  1 ( 2  - 2  )

   3) Macharashvili, Tekla  | 1 :   | Shubitidze, Mariam      2-  7 ( 2  - 2  )

   4) Kodua, Nino           | 1 :   | Javakhishvili, Mariam  11- 10 ( 1.5- 2  )

   5) Tvalavadze, Mariam    | 0 :   | Chavchanidze, Ana      14-  6 ( 1  - 1  )

   6) Mumladze, Maia        | 0 :   | Tsomaia, Ia            13-  8 ( 1  - 1  )

   7) Gergeshelidze, Nino   | 1 :   | Lolua, Mariam           9- 12 ( 0  - 0  )

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

                                               III ტური

Brd  Name                   Results  Name                     No      Scores  .

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

   1) Imnadze, Nato         |   :   | Gogishvili, Dea         1-  3 ( 2  - 2  )

   2) Khomeriki, Ketevan    |   :   | Valishvili, Mariam      5-  4 ( 2  - 1.5)

   3) Tsomaia, Ia           |   :   | Macharashvili, Tekla    8-  2 ( 1  - 1  )

   4) Chavchanidze, Ana     |   :   | Shubitidze, Mariam      6-  7 ( 1  - 1  )

   5) Javakhishvili, Mariam |   :   | Mumladze, Maia         10- 13 ( 1  - 1  )

   6) Lolua, Mariam         |   :   | Kodua, Nino            12- 11 ( 0  - 0.5)

   7) Tvalavadze, Mariam    |   :   | Gergeshelidze, Nino    14-  9 ( 0  - 0  )

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

                                               II ტური

Brd  Name                   Results  Name                     No      Scores  .

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

   1) Macharashvili, Tekla  | 0 :   | Imnadze, Nato           2-  1 ( 1  - 1  )

   2) Shubitidze, Mariam    | 0 :   | Gogishvili, Dea         7-  3 ( 1  - 1  )

   3) Mumladze, Maia        | 0 :   | Khomeriki, Ketevan     13-  5 ( 1  - 1  )

   4) Valishvili, Mariam    | 1 :   | Gergeshelidze, Nino     4-  9 ( 0.5- 0  )

   5) Chavchanidze, Ana     | 1 :   | Kodua, Nino             6- 11 ( 0  - 0.5)

   6) Tsomaia, Ia           | 1 :   | Lolua, Mariam           8- 12 ( 0  - 0  )

   7) Javakhishvili, Mariam | 1 :   | Tvalavadze, Mariam     10- 14 ( 0  - 0  )

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

 

G E O R G I A N   C H E S S   F E D E R A T I O N               

. INTERNATIONAL RATING LIST (01.10.2008).  Zone 1.5b (GEO).        Page  1     .

--------------------------------------------------------------------------------

RANK  ID_No     NAME                       TITLE WT FED RAT  GAME BIRTHDATE SEX

--------------------------------------------------------------------------------

   1) 13600974  Imnadze, Nato................       GEO 1918  15  04.05.1996 w

   2) 13605356  Macharashvili, Tekla.........       GEO 1860   8  31.01.1996 w

   3) 13600940  Gogishvili, Dea..............       GEO 1806  15  19.02.1996 w

   4) 13605569  Valishvili, Mariam...........       GEO 1581  10  21.09.1996 w

   5) 13605534  Khomeriki, Ketevan...........       GEO 1535   0  30.01.1997 w

   6) 13605658  Chavchanidze, Ana............       GEO 1506   9  06.12.1997 w

   7) 13607847  Shubitidze, Mariam...........       GEO 1442   5  25.08.1999 w

   8) 13606018  Tsomaia, Ia..................       GEO 1427   0  28.05.1997 w

   9) 13609734  Gergeshelidze, Nino..........       GEO           07.02.1997 w

  10) 13609955  Javakhishvili, Mariam........       GEO           20.12.1999 w

  11) 13608983  Kodua, Nino..................       GEO           11.08.1996 w

  12) 13609939  Lolua, Mariam................       GEO           10.08.1997 w

  13) 13609394  Mumladze, Maia...............       GEO           14.06.1998 w

  14) 13606700  Tvalavadze, Mariam...........       GEO           01.04.1999 w

--------------------------------------------------------------------------------

 

აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!