ქ. თბილისის ჩემპიონატი 14 წლის გოგონათა შორის

         

012 Tbilisi Girls-14 Championship  -Event                                      

022 Tbilisi                        -City                        

032 GEO                            -Federation                                

042 12.02.2009                     -Start                                     

052 20.02.2009                     -Finish                          

062  11                            -N of players       

072  6                             -N of rated players                   

082                                -N of teams (in case of a team tournament)

092 SS in 09 rounds                -Type of tournament                       

102 Khvicha wakhtadze w            -Chief Arbiter                

112 Giorgi Gogichaishvili          -Deputy Chief Arbiter(s)       

122 90-f+30sec                     -Allotted times per moves/game             

.                          Date: 20.02.2009    09-round            

Ranking standing                                                              .

--------------------------------------------------------------------------------

Rank   N Fed Tit Rating Name                          Total   Tie-Break Colors             

--------------------------------------------------------------------------------

  1)   5 GEO    1760    Kobeshavidze, Lika             8      37    wbbwbwwbb

  2)   1 GEO    1894    Kuchava, Ana                   7.5    34.5  wbwbwbbww

  3)   3 GEO    1837    Imnadze, Nato                  7      37    wbwbwbw b

  4)   4 GEO    1808    Macharashvili, Tekla           7      31    bwbwwb wb

  5)   2 GEO    1887    Gogishvili, Dea                6.5    31    bwbwbwb w

  6)  10 GEO            Tsertsvadze, Mariam            4      24    bwbwb wbb

  7)  11 GEO            Valishvili, Mariam             3      19.5   wbbwwbww

  8)   8 GEO            Liparteliani, Ana              3      17.5  b wbwwbwb

  9)   9 GEO            Sapanadze, Elene               3      17    wbw bbwbw

 10)   6 GEO    1619    Trapaidze, Lizi                3      15.5  bw wbbwbw

 11)   7 GEO            Kodua, Nino                    1       5    wbwb wb w

--------------------------------------------------------------------------------

 

09-round

Brd Name Results Name No Scores .
|---------------------------|-------|------------------------------------------|
1) Trapaidze, Lizi           | 0 : | Kobeshavidze, Lika 6- 5 ( 3 - 7 )
2) Kuchava, Ana              | 1 : | Liparteliani, Ana 1- 8 ( 6.5- 3 )
3) Sapanadze, Elene          | 0 : | Imnadze, Nato 9- 3 ( 3 - 6 )
4) Valishvili, Mariam        | 0 : | Macharashvili, Tekla 11- 4 ( 3 - 6 )
5) Gogishvili, Dea           | 1 : | Tsertsvadze, Mariam 2- 10 ( 5.5- 4 )
|---------------------------|-------|------------------------------------------|
 

08-round

Brd Name Results Name No Scores .
|---------------------------|-------|------------------------------------------|
1) Valishvili, Mariam        | 0 : | Kobeshavidze, Lika 11- 5 ( 3 - 6 )
2) Kuchava, Ana              | 1 : | Sapanadze, Elene 1- 9 ( 5.5- 3 )
3) Macharashvili, Tekla      | 1 : | Tsertsvadze, Mariam 4- 10 ( 5 - 4 )
4) Kodua, Nino               | - : | Imnadze, Nato 7- 3 ( 1 - 5 )
5) Liparteliani, Ana         | = : | Trapaidze, Lizi 8- 6 ( 2.5- 2.5)
6) Gogishvili, Dea           | b : | 2- 0 ( 4.5- )
|---------------------------|-------|------------------------------------------|
 

07-round

Brd Name Results Name No Scores .
|---------------------------|-------|------------------------------------------|
1) Imnadze, Nato             | 0 : | Kuchava, Ana 3- 1 ( 5 - 4.5)
2) Kobeshavidze, Lika        | 1 : | Gogishvili, Dea 5- 2 ( 5 - 4.5)
3) Tsertsvadze, Mariam       | = : | Liparteliani, Ana 10- 8 ( 3.5- 2 )
4) Trapaidze, Lizi           | = : | Valishvili, Mariam 6- 11 ( 2 - 2.5)
5) Sapanadze, Elene          | 1 : | Kodua, Nino 9- 7 ( 2 - 1 )
6) Macharashvili, Tekla      | b : | 4- 0 ( 4 - 0 )
|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

06-round

Brd Name Results Name No Scores .
|---------------------------|-------|------------------------------------------|
1) Valishvili, Mariam        | 0 : | Imnadze, Nato 11- 3 ( 2.5- 4 )
2) Kobeshavidze, Lika        | 1 : | Sapanadze, Elene 5- 9 ( 4 - 2 )
3) Gogishvili, Dea           | 1 : | Trapaidze, Lizi 2- 6 ( 3.5- 2 )
4) Kodua, Nino               | 0 : | Kuchava, Ana 7- 1 ( 1 - 3.5)
5) Liparteliani, Ana         | 0 : | Macharashvili, Tekla 8- 4 ( 2 - 3 )
6) Tsertsvadze, Mariam       | b : | 10- 0 ( 2.5- )
|---------------------------|-------|------------------------------------------|
 

05-round

Brd Name Results Name No Scores .
|---------------------------|-------|------------------------------------------|
1) Imnadze, Nato             | 0 : | Kobeshavidze, Lika 3- 5 ( 4 - 3 )
2) Kuchava, Ana              | 1 : | Tsertsvadze, Mariam 1- 10 ( 2.5- 2.5)
3) Liparteliani, Ana         | 0 : | Gogishvili, Dea 8- 2 ( 2 - 2.5)
4) Macharashvili, Tekla      | 1 : | Trapaidze, Lizi 4- 6 ( 2 - 2 )
5) Valishvili, Mariam        | 1 : | Sapanadze, Elene 11- 9 ( 1.5- 2 )
6) Kodua, Nino               | b : | 7- 0 ( 0 - )
|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

04-round

Brd Name Results Name No Scores .
|---------------------------|-------|------------------------------------------|
1) Macharashvili, Tekla      | 0 : | Imnadze, Nato 4- 3 ( 2 - 3 )
2) Gogishvili, Dea           | = : | Kuchava, Ana 2- 1 ( 2 - 2 )
3) Kobeshavidze, Lika        | 1 : | Liparteliani, Ana 5- 8 ( 2 - 2 )
4) Tsertsvadze, Mariam       | 1 : | Valishvili, Mariam 10- 11 ( 1.5- 1.5)
5) Trapaidze, Lizi           | 1 : | Kodua, Nino 6- 7 ( 1 - 0 )
6) Sapanadze, Elene          | b : | 9- 0 ( 1 - )
|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

 03-round

Brd Name Results Name No Scores .
|---------------------------|-------|------------------------------------------|
1) Imnadze, Nato             | 1 : | Tsertsvadze, Mariam 3- 10 ( 2 - 1.5)
2) Kuchava, Ana              | = : | Kobeshavidze, Lika 1- 5 ( 1.5- 1.5)
3) Liparteliani, Ana         | 1 : | Valishvili, Mariam 8- 11 ( 1 - 1.5)
4) Sapanadze, Elene          | 0 : | Gogishvili, Dea 9- 2 ( 1 - 1 )
5) Kodua, Nino               | 0 : | Macharashvili, Tekla 7- 4 ( 0 - 1 )
6) Trapaidze, Lizi           | b : | 6- 0 ( 0 - )
|---------------------------|-------|------------------------------------------|
 

02-round

Brd Name Results Name No Scores .
|---------------------------|-------|------------------------------------------|
1) Valishvili, Mariam        | = : | Kuchava, Ana 11- 1 ( 1 - 1 )
2) Gogishvili, Dea           | 0 : | Imnadze, Nato 2- 3 ( 1 - 1 )
3) Macharashvili, Tekla      | 0 : | Kobeshavidze, Lika 4- 5 ( 1 - 0.5)
4) Tsertsvadze, Mariam       | 1 : | Kodua, Nino 10- 7 ( 0.5- 0 )
5) Trapaidze, Lizi           | 0 : | Sapanadze, Elene 6- 9 ( 0 - 0 )
6) Liparteliani, Ana         | b : | 8- 0 ( 0 - )
|---------------------------|-------|------------------------------------------|
 


01-round

Brd Name Results Name No Scores .
|---------------------------|-------|------------------------------------------|
1) Kuchava, Ana              | 1 : | Trapaidze, Lizi 1- 6 ( 0 - 0 )
2) Kodua, Nino               | 0 : | Gogishvili, Dea 7- 2 ( 0 - 0 )
3) Imnadze, Nato             | 1 : | Liparteliani, Ana 3- 8 ( 0 - 0 )
4) Sapanadze, Elene          | 0 : | Macharashvili, Tekla 9- 4 ( 0 - 0 )
5) Kobeshavidze, Lika        | = : | Tsertsvadze, Mariam 5- 10 ( 0 - 0 )
6) Valishvili, Mariam        | b : | 11- 0 ( 0 - )
|---------------------------|-------|------------------------------------------|


 

START LIST

               G E O R G I A N   C H E S S   F E D E R A T I O N                

. INTERNATIONAL RATING LIST (01.01.2009).  Zone 1.5b (GEO).        Page  1     .

--------------------------------------------------------------------------------

RANK  ID_No     NAME                       TITLE WT FED RAT  GAME BIRTHDATE SEX

--------------------------------------------------------------------------------

   1) 13605348  Kuchava, Ana.................       GEO 1894  34  22.03.1995 w

   2) 13600940  Gogishvili, Dea..............       GEO 1887  25  19.02.1996 w

   3) 13600974  Imnadze, Nato................       GEO 1837  11  04.05.1996 w

   4) 13605356  Macharashvili, Tekla.........       GEO 1808   0  31.01.1996 w

   5) 13601580  Kobeshavidze, Lika...........       GEO 1760  23  22.02.1995 w

   6) 13606484  Trapaidze, Lizi..............       GEO 1619  20  18.04.1995 w

   7) 13608983  Kodua, Nino..................       GEO           11.08.1996 w

   8) 13600990  Liparteliani, Ana............       GEO           29.01.1996 w

   9) 13603507  Sapanadze, Elene.............       GEO           03.12.1998 w

  10) 13603523  Tsertsvadze, Mariam..........       GEO           09.03.1998 w

  11) 13605569  Valishvili, Mariam...........       GEO           21.09.1996 w

--------------------------------------------------------------------------------

 

აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!