"ნანა ალექსანდრიას თასი-2008"                  "Nana Alexandria Cup-2008"

კენჭისყრა, შედეგები, ცხრილი                    Pairings, Results, Standings

 

8 წლის გოგონები 8 წლის ჭაბუკები 10 წლის გოგონები 10 წლის ჭაბუკები 12 წლის გოგონები 12 წლის ჭაბუკები 16 წლის გოგონები 16 წლის ჭაბუკები
Girls U8 Boys U8 Girls U10 Boys U10 Girls U12 Boys U12 Girls U16 Boys U16

 

აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!