შ. ინწკირველის მემორიალი.

9 წლის გოგონები

 

         

Ranking standing                                                              .

--------------------------------------------------------------------------------

Rank   N Fed Tit Rating Name                          Total   Tie-Break Colors             

--------------------------------------------------------------------------------

  1)  13 GEO            Mirianashvili, Nino            7      28    wbwbwbw

  2)  22 GEO            Tsignadze, Salome              6      23    bwbwwbw

  3)  20 GEO            Tsabadze, Sopo                 5      21    bwbwbbw

  4)  17 GEO            Sanikidze, Salome              5      17    wwbwbbw

  5)   8 GEO            Kharazi, Anastasia             4.5    19    bwbwwbw

  6)  21 GEO            Tsamalashvili, Mariam          4      21    wbwbwwb

  7)  15 GEO            Oniani, Tamuna                 4      18    wbbwbwb

  8)   7 GEO            Kaviladze, Lizi                4      17    wbwbwbw

  9)  18 GEO            Shavshishvili, Mariam          4      16    bbwbwwb

 10)   5 GEO            Guliashvili, Ana               4      14    wbwbwbw

 11)   6 GEO            Gurjievi, Mariam               4      12    b wbbww

 12)   9 GEO            Khutsurauli, Salome            3.5    16    wbwbwwb

 13)  12 GEO            Mchedlishvili, Nino            3      16    bwbwbwb

 14)  14 GEO            Stepanova, Olga                3      15    bwbwbwb

 15)  11 GEO            Manjgaladze, Manana            3      11    wbbwbwb

 16)   2 GEO            Chkhaidze, Elene               3      10    bwbwbwb

 17)  10 GEO            Kiladze, Khatia                3      10    bwbwbb 

 18)   1 GEO            Abesalashvili, Nino            3       6    wbwb wb

 19)   3 GEO            Janiashvili, Mari              2       9    wbwbw b

 20)   4 GEO            Getsadze, Mari                 1       5    bw bwbw

 21)  16 GEO            Rtskhiladze, Tamar             1       4    bww bbw

 22)  19 GEO            Shubitidze, Mariam             0       0    w      

--------------------------------------------------------------------------------

 

                            7-round

Brd  Name                   Results  Name                     No      Scores  .

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

   1) Mirianashvili, Nino   | 1 :   | Oniani, Tamuna         13- 15 ( 6  - 4  )

   2) Tsignadze, Salome     | 1 :   | Shavshishvili, Mariam  22- 18 ( 5  - 4  )

   3) Sanikidze, Salome     | 1 :   | Tsamalashvili, Mariam  17- 21 ( 4  - 4  )

   4) Tsabadze, Sopo        | 1 :   | Manjgaladze, Manana    20- 11 ( 4  - 3  )

   5) Guliashvili, Ana      | 1 :   | Khutsurauli, Salome     5-  9 ( 3  - 3.5)

   6) Kharazi, Anastasia    | 1 :   | Mchedlishvili, Nino     8- 12 ( 3.5- 3  )

   7) Gurjievi, Mariam      | 1 :   | Stepanova, Olga         6- 14 ( 3  - 3  )

   8) Kaviladze, Lizi       | 1 :   | Janiashvili, Mari       7-  3 ( 3  - 2  )

   9) Rtskhiladze, Tamar    | 0 :   | Abesalashvili, Nino    16-  1 ( 1  - 2  )

  10) Getsadze, Mari        | 0 :   | Chkhaidze, Elene        4-  2 ( 1  - 2  )

  11) Kiladze, Khatia       | b :   |                        10-  0 ( 2  -    )

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

                            6-round

Brd  Name                   Results  Name                     No      Scores  .

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

   1) Tsamalashvili, Mariam | 0 :   | Mirianashvili, Nino    21- 13 ( 4  - 5  )

   2) Khutsurauli, Salome   | 0 :   | Tsignadze, Salome       9- 22 ( 3.5- 4  )

   3) Shavshishvili, Mariam | 1 :   | Kharazi, Anastasia     18-  8 ( 3  - 3.5)

   4) Oniani, Tamuna        | 1 :   | Kaviladze, Lizi        15-  7 ( 3  - 3  )

   5) Mchedlishvili, Nino   | 0 :   | Sanikidze, Salome      12- 17 ( 3  - 3  )

   6) Stepanova, Olga       | 0 :   | Tsabadze, Sopo         14- 20 ( 3  - 3  )

   7) Chkhaidze, Elene      | 0 :   | Guliashvili, Ana        2-  5 ( 2  - 2  )

   8) Gurjievi, Mariam      | 1 :   | Kiladze, Khatia         6- 10 ( 2  - 2  )

   9) Manjgaladze, Manana   | 1 :   | Rtskhiladze, Tamar     11- 16 ( 2  - 1  )

  10) Abesalashvili, Nino   | 1 :   | Getsadze, Mari          1-  4 ( 1  - 1  )

  11) Janiashvili, Mari     | b :   |                         3-  0 ( 1  -    )

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

                            5-round

Brd  Name                   Results  Name                     No      Scores  .

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

   1) Mirianashvili, Nino   | 1 :   | Stepanova, Olga        13- 14 ( 4  - 3  )

   2) Tsignadze, Salome     | 1 :   | Mchedlishvili, Nino    22- 12 ( 3  - 3  )

   3) Tsamalashvili, Mariam | 1 :   | Oniani, Tamuna         21- 15 ( 3  - 3  )

   4) Kharazi, Anastasia    | 1 :   | Tsabadze, Sopo          8- 20 ( 2.5- 3  )

   5) Khutsurauli, Salome   | 1 :   | Chkhaidze, Elene        9-  2 ( 2.5- 2  )

   6) Guliashvili, Ana      | 0 :   | Sanikidze, Salome       5- 17 ( 2  - 2  )

   7) Kaviladze, Lizi       | 1 :   | Kiladze, Khatia         7- 10 ( 2  - 2  )

   8) Shavshishvili, Mariam | 1 :   | Rtskhiladze, Tamar     18- 16 ( 2  - 1  )

   9) Janiashvili, Mari     | 0 :   | Manjgaladze, Manana     3- 11 ( 1  - 1  )

  10) Getsadze, Mari        | 0 :   | Gurjievi, Mariam        4-  6 ( 1  - 1  )

  11) Abesalashvili, Nino   | b :   |                         1-  0 ( 0  -    )

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

                            4-round

Brd  Name                   Results  Name                     No      Scores  .

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

   1) Tsabadze, Sopo        | 0 :   | Mirianashvili, Nino    20- 13 ( 3  - 3  )

   2) Mchedlishvili, Nino   | 1 :   | Tsamalashvili, Mariam  12- 21 ( 2  - 3  )

   3) Stepanova, Olga       | 1 :   | Kaviladze, Lizi        14-  7 ( 2  - 2  )

   4) Kharazi, Anastasia    | = :   | Khutsurauli, Salome     8-  9 ( 2  - 2  )

   5) Oniani, Tamuna        | 1 :   | Shavshishvili, Mariam  15- 18 ( 2  - 2  )

   6) Tsignadze, Salome     | 1 :   | Janiashvili, Mari      22-  3 ( 2  - 1  )

   7) Chkhaidze, Elene      | 1 :   | Gurjievi, Mariam        2-  6 ( 1  - 1  )

   8) Kiladze, Khatia       | 1 :   | Getsadze, Mari         10-  4 ( 1  - 1  )

   9) Manjgaladze, Manana   | 0 :   | Guliashvili, Ana       11-  5 ( 1  - 1  )

  10) Sanikidze, Salome     | 1 :   | Abesalashvili, Nino    17-  1 ( 1  - 0  )

  11) Rtskhiladze, Tamar    | b :   |                        16-  0 ( 0  -    )

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

                            3-round

Brd  Name                   Results  Name                     No      Scores  .

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

   1) Kaviladze, Lizi       | 0 :   | Tsabadze, Sopo          7- 20 ( 2  - 2  )

   2) Tsamalashvili, Mariam | 1 :   | Kharazi, Anastasia     21-  8 ( 2  - 2  )

   3) Mirianashvili, Nino   | 1 :   | Tsignadze, salome      13- 22 ( 2  - 2  )

   4) Janiashvili, Mari     | 0 :   | Mchedlishvili, Nino     3- 12 ( 1  - 1  )

   5) Guliashvili, Ana      | 0 :   | Stepanova, Olga         5- 14 ( 1  - 1  )

   6) Gurjievi, Mariam      | 0 :   | Oniani, Tamuna          6- 15 ( 1  - 1  )

   7) Khutsurauli, Salome   | 1 :   | Sanikidze, Salome       9- 17 ( 1  - 1  )

   8) Shavishvili, Mariam   | 1 :   | Manjgaladze, Manana    18- 11 ( 1  - 1  )

   9) Abesalashvili, Nino   | 0 :   | Kiladze, Khatia         1- 10 ( 0  - 0  )

  10) Rtskhiladze, Tamar    | 0 :   | Chkhaidze, Elene       16-  2 ( 0  - 0  )

  11) Getsadze, Mari        | + :   | Shubitidze, Mariam      4- 19 ( 0  - 0  )

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

                            2-round

Brd  Name                   Results  Name                     No      Scores  .

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

   1) Tsabadze, Sopo        |   :   | Janiashvili, Mari      20-  3 ( 1  - 1  )

   2) Tsignadze, salome     |   :   | Guliashvili, Ana       22-  5 ( 1  - 1  )

   3) Mchedlishvili, Nino   |   :   | Kaviladze, Lizi        12-  7 ( 1  - 1  )

   4) Kharazi, Anastasia    |   :   | Oniani, Tamuna          8- 15 ( 1  - 1  )

   5) Sanikidze, Salome     |   :   | Mirianashvili, Nino    17- 13 ( 1  - 1  )

   6) Chkhaidze, Elene      |   :   | Tsamalashvili, Mariam   2- 21 ( 0  - 1  )

   7) Stepanova, Olga       |   :   | Abesalashvili, Nino    14-  1 ( 0  - 0  )

   8) Getsadze, Mari        |   :   | Manjgaladze, Manana     4- 11 ( 0  - 0  )

   9) Gurjievi, Mariam      |   :   | Shubitidze, Mariam      6- 19 ( 0  - 0  )

  10) Rtskhiladze, Tamar    |   :   | Khutsurauli, Salome    16-  9 ( 0  - 0  )

  11) Kiladze, Khatia       |   :   | Shavishvili, Mariam    10- 18 ( 0  - 0  )

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

                             1-round

 Brd  Name                   Results  Name                     No      Scores  .

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

   1) Abesalashvili, Nino   | 0 :   | Mchedlishvili, Nino     1- 12 ( 0  - 0  )

   2) Mirianashvili, Nino   | 1 :   | Chkhaidze, Elene       13-  2 ( 0  - 0  )

   3) Chkhaidze, Elene      | 1 :   | Nozadze, Lizi           3- 14 ( 0  - 0  )

   4) Oniani, Tamuna        | 1 :   | Getsadze, Mari         15-  4 ( 0  - 0  )

   5) Guliashvili, Ana      | 1 :   | Rtskhiladze, Tamar      5- 16 ( 0  - 0  )

   6) Sanikidze, Salome     | 1 :   | Gurjievi, Mariam       17-  6 ( 0  - 0  )

   7) Kaviladze, Lizi       | 1 :   | Shavishvili, Mariam     7- 18 ( 0  - 0  )

   8) Shubitidze, Mariam    | 0 :   | Kharazi, Anastasia     19-  8 ( 0  - 0  )

   9) Khutsurauli, Salome   | 0 :   | Tsabadze, Sopo          9- 20 ( 0  - 0  )

  10) Tsamalashvili, Mariam | 1 :   | Kiladze, Khatia        21- 10 ( 0  - 0  )

  11) Manjgaladze, Manana   | 0 :   | Tsignadze, salome      11- 22 ( 0  - 0  )

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!