სასტუმრო, Hotels

 

1. სასტუმრო ”არგო” (მალთაყვა, ”ოქროს ტბა". სათამაშო დარბაზთან. ზღვიდან ორასი მეტრის დაშორებით.) 

     - ორ ადგილიანი ნომრის ღირებულება - 15 ლარი.

     - სამი და ოთხ ადგილიანი ნომრის (სველი წერტილი, ტელევიზორი) ღირებულება -60 ლარი  

       - სამჯერადი კვება: 10-15 ლარი მენიუს მიხედვით

   Hotel “Argo”

·        Double room – 10 USD (air-condition)

·        Triple – 40 USD

      four-bed room – 50 USD

2. სასტუმრო ”მალთაყვა”

      - ორ ადგილიანი ნომრის ღირებულება - 20 ლარი.

      - სამჯერადი კვება: 10-15 ლარი მენიუს მიხედვით

   Hotel “Maltakva”

·         Double room – 15 USD

3. სასტუმრო ”ლაშთანი” (გრიგოლეთი. ზღვიდან 50 მ. დაშორებით. სველიწერტილი.)

     - ორ ადგილიანი ნომრის ღირებულება - 40 ლარი.

     - ოთხ ადგილიანი ნომრის (ლუქსი) ღირებულება - 80 ლარი

     - სამჯერადი კვება: 10-15 ლარი მენიუს მიხედვით

   Hotel “Lashtani”

·     Double room – 30 USD

·     Four-bed room – 50 USD

4. სასტუმრო ” თბილისი” (გრიგოლეთი. ზღვიდან 200 მეტრის დაშორებით. სველი წერტილი.)

     - ორ ადგილიანი ნომრის ღირებულება - 40 ლარი.

     - სამ ადგილიანი ნომრის (ლუქსი) ღირებულება - 60 ლარი

     - სამჯერადი კვება: 10-15 ლარი მენიუს მიხედვით

   Hotel “Tbilisi”

·            Double room – 30 USD

·            Triple room – 40 USD

5. Hotel “ankori”

·            Double room – 60 USD ***( cable TV and air-condition)