საქართველოს ჩემპიონატი 8 წლის ჭაბუკთა შორის

1523 მაისი 2010წ.

 

1. 56 obolaZe luka         9.0 54.0 54.00 45.0 0000 - 0
2. 35 kamkia daviTi        8.0 53.5 44.50 42.0 0000 - 0
3. 52 nadiraZe antoni      7.0 50.5 36.50 35.0 0000 - 0
   59 petriaSvili nikolozi 7.0 50.5 38.25 35.0 0000 - 0
   46 maSaneiSvili giorgi  7.0 44.0 33.50 34.0 0000 - 0
6. 15 Cxetia ilia          6.5 49.0 33.50 33.5 0000 - 0
7. 17 elaSvili giorgi      6.0 59.0 35.00 37.0 0000 - 0
   48 mamrikiSvili ioane   6.0 53.5 32.50 36.0 0000 - 0
   34 jibuti dimitri       6.0 51.5 29.50 35.0 0000 - 0
    5 basilaia baCo        6.0 51.5 30.50 34.0 0000 - 0
   69 TodaSvili maTe       6.0 48.0 28.75 32.5 0000 - 0
   32 janeliZe nikolozi    6.0 51.0 30.25 32.5 0000 - 0
   25 gabunia daviTi       6.0 48.5 29.00 30.0 0000 - 0
    8 biliseiSvili ilia    6.0 53.0 31.00 29.0 0000 - 0
   40 kuxaleiSvili giorgi  6.0 44.5 26.50 28.0 0000 - 0
   19 esvanjia vaxo        6.0 44.5 25.50 27.0 0000 - 0
   72 RaWava akaki         6.0 43.0 25.50 27.0 0000 - 0
   33 janjalia ilia        6.0 46.0 28.75 26.5 0000 - 0
19.62 Sedania saba         5.5 52.0 27.00 30.5 0000 - 0
   42 lataria sandro       5.5 45.0 26.75 29.0 0000 - 0
   77 xurciZe giviko       5.5 48.0 25.50 28.0 0000 - 0
   18 endelaZe giorgi      5.5 44.5 22.75 25.0 0000 - 0
    2 abulaZe giga         5.5 43.0 23.00 24.5 0000 - 0
24.74 xarazi henri         5.0 45.0 21.00 29.0 0000 - 0
   58 oniani luka          5.0 45.5 21.00 28.0 0000 - 0
   60 saaTaSvili rati      5.0 44.5 20.50 28.0 0000 - 0
   53 nakaiZe vaCe         5.0 43.0 19.00 28.0 0000 - 0
   78 xurciZe nikolozi     5.0 43.5 21.00 27.0 0000 - 0
   38 kuWuxiZe luka        5.0 42.5 22.00 27.0 0000 - 0
   51 murusiZe nikolozi    5.0 41.5 19.00 26.0 0000 - 0
   65 TaToSvili nodari     5.0 46.5 24.50 26.0 0000 - 0
   57 oniani aleqsandre    5.0 40.5 16.50 23.0 0000 - 0
   16 dundua vaxo          5.0 41.5 18.00 21.0 0000 - 0
   55 nebieriZe daviTi     5.0 34.5 16.00 20.0 0000 - 0
   75 xojenaSvili daviTi   5.0 43.0 19.00 20.0 0000 - 0
36.61 sarioRli elSadi      4.5 53.5 23.50 30.0 0000 - 0
    3 ambrolaZe saba       4.5 47.5 19.25 28.0 0000 - 0
   50 mowoneliZe Tornike   4.5 42.0 15.75 26.0 0000 - 0
   39 kurtaniZe saba       4.5 40.0 16.25 23.5 0000 - 0
   14 CiraZe nikolozi      4.5 42.0 17.25 22.5 0000 - 0
   70 turZilaZe cotne      4.5 40.0 15.75 21.5 0000 - 0
   63 SurRaia aleqsi       4.5 36.5 15.50 20.5 0000 - 0
    4 baqraZe daviTi       4.5 38.5 13.50 20.0 0000 - 0
    1 abakumovi giorgi     4.5 37.5 15.25 18.5 0000 - 0
   37 korZaZe reziko       4.5 35.5 15.25 18.0 0000 - 0
46.31 imedaZe givi         4.0 43.0 15.00 25.0 0000 - 0
   23 furcxvaniZe maTe     4.0 42.0 16.50 24.0 0000 - 0
   28 giorgaZe avTandili   4.0 38.5 13.00 24.0 0000 - 0
    9 boWoriZe nika        4.0 44.0 16.50 22.5 0000 - 0
   11 CaCava levani        4.0 39.5 16.50 22.0 0000 - 0
    6 belTaZe saba         4.0 41.0 14.50 21.0 0000 - 0
   27 gelaZe giorgi        4.0 39.0 15.00 21.0 0000 - 0
   24 fxakaZe rezo         4.0 38.5 13.00 20.0 0000 - 0
   20 faCuaSvili luka      4.0 37.5 14.00 19.0 0000 - 0
   73 xarauli giorgi       4.0 35.0 11.50 18.0 0000 - 0
   54 nayofia giorgi       4.0 33.5 12.50 15.0 0000 - 0
57.66 TedoraSvili saba     3.5 36.0 10.25 18.5 0000 - 0
   67 TevzaZe Tornike      3.5 36.5 12.75 18.0 0000 - 0
   71 uzaraSvili daviTi    3.5 35.5 11.75 17.5 0000 - 0
   22 farcxalaZe giorgi    3.5 34.5 9.25 17.5 0000 - 0
   47 maWavariani vaxtangi 3.5 32.5 9.00 16.5 0000 - 0
   21 fanculaia luka       3.5 34.5 11.75 14.5 0000 - 0
   41 kvernaZe giorgi      3.5 33.0 9.25 14.5 0000 - 0
   64 svaniZe Tengizi      3.5 28.0 7.25 12.5 0000 - 0
65.43 lolua luka           3.0 37.5 9.50 20.0 0000 - 0
   80 zviadaZe TaraSi      3.0 34.5 8.50 16.0 0000 - 0
   29 goSxeTeli gegi       3.0 35.0 7.50 13.0 0000 - 0
   30 gunia giorgi         3.0 33.0 7.50 12.0 0000 - 0
   49 mawkeplaZe saba      3.0 28.5 5.00 11.0 0000 - 0
   45 losaberiZe badri     3.0 30.5 5.00 8.0 0000 - 0
71.10 bokelavaZe zauri     2.5 33.5 5.75 12.5 0000 - 0
   76 xurciZe giorgi       2.5 32.0 4.75 12.5 0000 - 0
   12 WankvetaZe saba      2.5 33.5 5.00 12.0 0000 - 0
    7 beniZe berika        2.5 31.5 5.00 11.0 0000 - 0
75.79 yuraSvili daviTi     2.0 31.0 4.00 12.5 0000 - 0
   13 CiRvinaZe nikolozi   2.0 31.5 7.50 10.0 0000 - 0
   26 geguCaZe soso        2.0 25.0 2.50 6.0 0000 - 0
   68 TevzaZe maTe         2.0 22.0 1.75 6.0 0000 - 0
79.36 CaCxiani zviadi      1.5 26.0 2.00 6.5 0000 - 0
   44 lomTaZe sandro       1.5 20.5 1.25 2.5 0000 - 0


 

                                                 IX ტური

1 obolaZe luka         ( 8 ) - biliseiSvili ilia  ( 6 ) 56- 8
2 gabunia daviTi       ( 6 ) - kamkia daviTi      ( 7 ) 25- 35
3 maSaneiSvili giorgi  ( 6 ) - elaSvili giorgi    ( 6 ) 46- 17
4 nadiraZe antoni      ( 6 ) - esvanjia vaxo      ( 6 ) 52- 19
5 basilaia baCo        ( 6 ) - petriaSvili nikoloz( 6 ) 5- 59
6 Cxetia ilia          ( 5) - TodaSvili maTe     ( 6 ) 15- 69
7 Sedania saba         ( 5) - janeliZe nikolozi  ( 5 ) 62- 32
8 TaToSvili nodari     ( 5 ) - mamrikiSvili ioane ( 5 ) 65- 48
9 oniani luka          ( 5 ) - jibuti dimitri     ( 5 ) 58- 34
10 saaTaSvili rati     ( 5 ) - kuxaleiSvili giorgi( 5 ) 60- 40
11 RaWava akaki        ( 5 ) - murusiZe nikolozi  ( 5 ) 72- 51
12 janjalia ilia       ( 5 ) - oniani aleqsandre  ( 5 ) 33- 57
13 xarazi henri        ( 5 ) - abulaZe giga       ( 4) 74- 2
14 sarioRli elSadi     ( 4) - endelaZe giorgi    ( 4) 61- 18
15 mowoneliZe Tornike  ( 4) - lataria sandro     ( 4) 50- 42
16 ambrolaZe saba      ( 4) - xurciZe giviko     ( 4) 3- 77
17 nakaiZe vaCe        ( 4 ) - belTaZe saba       ( 4 ) 53- 6
18 xurciZe nikolozi    ( 4 ) - imedaZe givi       ( 4 ) 78- 31
19 furcxvaniZe maTe    ( 4 ) - kuWuxiZe luka      ( 4 ) 23- 38
20 xojenaSvili daviTi  ( 4 ) - giorgaZe avTandili ( 4 ) 75- 28
21 abakumovi giorgi    ( 4 ) - kurtaniZe saba     ( 4 ) 1- 39
22 boWoriZe nika       ( 4 ) - nebieriZe daviTi   ( 4 ) 9- 55
23 turZilaZe cotne     ( 4 ) - CiraZe nikolozi    ( 4 ) 70- 14
24 xarauli giorgi      ( 4 ) - dundua vaxo        ( 4 ) 73- 16
25 TevzaZe Tornike     ( 3) - SurRaia aleqsi     ( 3) 67- 63
26 baqraZe daviTi      ( 3) - uzaraSvili daviTi  ( 3) 4- 71
27 fanculaia luka      ( 3) - korZaZe reziko     ( 3) 21- 37
28 gunia giorgi        ( 3 ) - CaCava levani      ( 3 ) 30- 11
29 lolua luka          ( 3 ) - fxakaZe rezo       ( 3 ) 43- 24
30 zviadaZe TaraSi     ( 3 ) - gelaZe giorgi      ( 3 ) 80- 27
31 faCuaSvili luka     ( 3 ) - mawkeplaZe saba    ( 3 ) 20- 49
32 TedoraSvili saba    ( 3 ) - farcxalaZe giorgi  ( 3 ) 66- 22
33 goSxeTeli gegi      ( 3 ) - nayofia giorgi     ( 3 ) 29- 54
34 beniZe berika       ( 2) - kvernaZe giorgi    ( 2) 7- 41
35 svaniZe Tengizi     ( 2) - bokelavaZe zauri   ( 2) 64- 10
36 geguCaZe soso       ( 2 ) - maWavariani vaxtang( 2) 26- 47
37 yuraSvili daviTi    ( 2 ) - losaberiZe badri   ( 2 ) 79- 45
38 xurciZe giorgi      ( 2 ) - WankvetaZe saba    ( 2 ) 76- 12
39 CaCxiani zviadi     ( 1 ) - lomTaZe sandro     ( 1 ) 36- 44
40
Loss by default: 13 CiRvinaZe nikolozi ,
Bye : 68 TevzaZe maTe ,

 

                                               VIII ტური

1 elaSvili giorgi      ( 6 ) - obolaZe luka       ( 7 ) 17- 56 0-1
2 kamkia daviTi        ( 6 ) - nadiraZe antoni    ( 6 ) 35- 52 1-0
3 biliseiSvili ilia    ( 5 ) - Cxetia ilia        ( 5) 8- 15 1-0
4 mamrikiSvili ioane   ( 5 ) - gabunia daviTi     ( 5 ) 48- 25 0-1
5 jibuti dimitri       ( 5 ) - basilaia baCo      ( 5 ) 34- 5 0-1
6 TodaSvili maTe       ( 5 ) - janeliZe nikolozi  ( 5 ) 69- 32 1-0
7 kuxaleiSvili giorgi  ( 5 ) - maSaneiSvili giorgi( 5 ) 40- 46 0-1
8 esvanjia vaxo        ( 5 ) - xarazi henri       ( 5 ) 19- 74 1-0
9 petriaSvili nikolozi ( 5 ) - sarioRli elSadi    ( 4) 59- 61 1-0
10 xurciZe giviko      ( 4) - Sedania saba       ( 4) 77- 62 0-1
11 lataria sandro      ( 4 ) - ambrolaZe saba     ( 4 ) 42- 3 -
12 nakaiZe vaCe        ( 4 ) - janjalia ilia      ( 4 ) 53- 33 0-1
13 imedaZe givi        ( 4 ) - oniani luka        ( 4 ) 31- 58 0-1
14 kuWuxiZe luka       ( 4 ) - RaWava akaki       ( 4 ) 38- 72 0-1
15 dundua vaxo         ( 4 ) - saaTaSvili rati    ( 4 ) 16- 60 0-1
16 murusiZe nikolozi   ( 4 ) - boWoriZe nika      ( 4 ) 51- 9 1-0
17 kurtaniZe saba      ( 4 ) - TaToSvili nodari   ( 4 ) 39- 65 0-1
18 oniani aleqsandre   ( 4 ) - furcxvaniZe maTe   ( 4 ) 57- 23 1-0
19 endelaZe giorgi     ( 3) - xurciZe nikolozi   ( 4 ) 18- 78 1-0
20 SurRaia aleqsi      ( 3) - mowoneliZe Tornike ( 3) 63- 50 0-1
21 uzaraSvili daviTi   ( 3) - abulaZe giga       ( 3) 71- 2 0-1
22 abakumovi giorgi    ( 3 ) - TevzaZe Tornike    ( 3) 1- 67 1-0
23 giorgaZe avTandili  ( 3 ) - zviadaZe TaraSi    ( 3 ) 28- 80 1-0
24 xarauli giorgi      ( 3 ) - CaCava levani      ( 3 ) 73- 11 1-0
25 CiraZe nikolozi     ( 3 ) - lolua luka         ( 3 ) 14- 43 1-0
26 gelaZe giorgi       ( 3 ) - turZilaZe cotne    ( 3 ) 27- 70 0-1
27 belTaZe saba        ( 3 ) - gunia giorgi       ( 3 ) 6- 30 1-0
28 fxakaZe rezo        ( 3 ) - xojenaSvili daviTi ( 3 ) 24- 75 0-1
29 nebieriZe daviTi    ( 3 ) - faCuaSvili luka    ( 3 ) 55- 20 1-0
30 maWavariani vaxtangi( 2) - baqraZe daviTi     ( 2) 47- 4 0-1
31 kvernaZe giorgi     ( 2) - korZaZe reziko     ( 2) 41- 37 0-1
32 bokelavaZe zauri    ( 2) - fanculaia luka     ( 2) 10- 21 0-1
33 nayofia giorgi      ( 2) - beniZe berika      ( 2 ) 54- 7 -
34 WankvetaZe saba     ( 2 ) - TedoraSvili saba   ( 2 ) 12- 66 0-1
35 farcxalaZe giorgi   ( 2 ) - xurciZe giorgi     ( 2 ) 22- 76 1-0
36 mawkeplaZe saba     ( 2 ) - yuraSvili daviTi   ( 2 ) 49- 79 1-0
37 losaberiZe badri    ( 2 ) - goSxeTeli gegi     ( 2 ) 45- 29 0-1
38 svaniZe Tengizi     ( 1) - CaCxiani zviadi    ( 1 ) 64- 36 1-0
39 TevzaZe maTe        ( 1 ) - geguCaZe soso      ( 1 ) 68- 26 0-1
40
Loss by default: 13 CiRvinaZe nikolozi ,
Bye : 44 lomTaZe sandro ,

 

                                               VII ტური

1 obolaZe luka         ( 6 ) - kamkia daviTi      ( 6 ) 56- 35 1-0
2 elaSvili giorgi      ( 5 ) - mamrikiSvili ioane ( 5 ) 17- 48 1-0
3 nadiraZe antoni      ( 5 ) - jibuti dimitri     ( 5 ) 52- 34 1-0
4 janeliZe nikolozi    ( 4) - petriaSvili nikoloz( 4) 32- 59 -
5 sarioRli elSadi      ( 4) - Cxetia ilia        ( 4) 61- 15 0-1
6 basilaia baCo        ( 4 ) - murusiZe nikolozi  ( 4 ) 5- 51 1-0
7 maSaneiSvili giorgi  ( 4 ) - oniani luka        ( 4 ) 46- 58 1-0
8 xarazi henri         ( 4 ) - lataria sandro     ( 4 ) 74- 42 1-0
9 gabunia daviTi       ( 4 ) - nakaiZe vaCe       ( 4 ) 25- 53 1-0
10 xurciZe nikolozi    ( 4 ) - kuxaleiSvili giorgi( 4 ) 78- 40 0-1
11 TaToSvili nodari    ( 4 ) - biliseiSvili ilia  ( 4 ) 65- 8 0-1
12 RaWava akaki        ( 4 ) - esvanjia vaxo      ( 4 ) 72- 19 0-1
13 abulaZe giga        ( 3) - TodaSvili maTe     ( 4 ) 2- 69 0-1
14 Sedania saba        ( 3) - endelaZe giorgi    ( 3) 62- 18 1-0
15 mowoneliZe Tornike  ( 3) - xurciZe giviko     ( 3) 50- 77 0-1
16 ambrolaZe saba      ( 3 ) - gelaZe giorgi      ( 3 ) 3- 27 1-0
17 faCuaSvili luka     ( 3 ) - kuWuxiZe luka      ( 3 ) 20- 38 0-1
18 boWoriZe nika       ( 3 ) - giorgaZe avTandili ( 3 ) 9- 28 1-0
19 CaCava levani       ( 3 ) - imedaZe givi       ( 3 ) 11- 31 0-1
20 furcxvaniZe maTe    ( 3 ) - lolua luka         ( 3 ) 23- 43 1-0
21 janjalia ilia       ( 3 ) - belTaZe saba       ( 3 ) 33- 6 1-0
22 kurtaniZe saba      ( 3 ) - CiraZe nikolozi    ( 3 ) 39- 14 1-0
23 oniani aleqsandre   ( 3 ) - fxakaZe rezo       ( 3 ) 57- 24 1-0
24 zviadaZe TaraSi     ( 3 ) - dundua vaxo        ( 3 ) 80- 16 0-1
25 saaTaSvili rati     ( 3 ) - maWavariani vaxtang( 2) 60- 47 1-0
26 baqraZe daviTi      ( 2) - SurRaia aleqsi     ( 2) 4- 63 0-1
27 korZaZe reziko      ( 2) - uzaraSvili daviTi  ( 2) 37- 71 0-1
28 TevzaZe Tornike     ( 2) - nayofia giorgi     ( 2) 67- 54 1-0
29 TedoraSvili saba    ( 2 ) - abakumovi giorgi   ( 2 ) 66- 1 0-1
30 turZilaZe cotne     ( 2 ) - WankvetaZe saba    ( 2 ) 70- 12 1-0
31 xojenaSvili daviTi  ( 2 ) - farcxalaZe giorgi  ( 2 ) 75- 22 1-0
32 goSxeTeli gegi      ( 2 ) - nebieriZe daviTi   ( 2 ) 29- 55 0-1
33 CiRvinaZe nikolozi  ( 2 ) - xarauli giorgi     ( 2 ) 13- 73 0-1
34 yuraSvili daviTi    ( 2 ) - gunia giorgi       ( 2 ) 79- 30 0-1
35 kvernaZe giorgi     ( 2 ) - bokelavaZe zauri   ( 2 ) 41- 10 -
36 fanculaia luka      ( 1) - svaniZe Tengizi    ( 1) 21- 64 1-0
37 xurciZe giorgi      ( 1 ) - geguCaZe soso      ( 1 ) 76- 26 1-0
38 beniZe berika       ( 1 ) - TevzaZe maTe       ( 1 ) 7- 68 1-0
39 losaberiZe badri    ( 1 ) - CaCxiani zviadi    ( 1 ) 45- 36 1-0
40 lomTaZe sandro      ( 0 ) - mawkeplaZe saba    ( 1 ) 44- 49 0-1

 

                                                   VI ტური

1 mamrikiSvili ioane   ( 5 ) - obolaZe luka       ( 5 ) 48- 56 0-1
2 kamkia daviTi        ( 5 ) - basilaia baCo      ( 4 ) 35- 5 1-0
3 oniani luka          ( 4 ) - elaSvili giorgi    ( 4 ) 58- 17 0-1
4 jibuti dimitri       ( 4 ) - xurciZe nikolozi   ( 4 ) 34- 78 1-0
5 sarioRli elSadi      ( 4 ) - janeliZe nikolozi  ( 4 ) 61- 32 -
6 TodaSvili maTe       ( 4 ) - nadiraZe antoni    ( 4 ) 69- 52 0-1
7 Cxetia ilia          ( 3) - xarazi henri       ( 4 ) 15- 74 1-0
8 petriaSvili nikolozi ( 3) - Sedania saba       ( 3) 59- 62 1-0
9 kuxaleiSvili giorgi  ( 3 ) - ambrolaZe saba     ( 3 ) 40- 3 1-0
10 CiraZe nikolozi     ( 3 ) - maSaneiSvili giorgi( 3 ) 14- 46 0-1
11 kuWuxiZe luka       ( 3 ) - TaToSvili nodari   ( 3 ) 38- 65 0-1
12 lataria sandro      ( 3 ) - furcxvaniZe maTe   ( 3 ) 42- 23 1-0
13 nakaiZe vaCe        ( 3 ) - imedaZe givi       ( 3 ) 53- 31 1-0
14 esvanjia vaxo       ( 3 ) - saaTaSvili rati    ( 3 ) 19- 60 1-0
15 giorgaZe avTandili  ( 3 ) - RaWava akaki       ( 3 ) 28- 72 0-1
16 endelaZe giorgi     ( 3 ) - mowoneliZe Tornike ( 3 ) 18- 50 -
17 lolua luka          ( 3 ) - gabunia daviTi     ( 3 ) 43- 25 0-1
18 biliseiSvili ilia   ( 3 ) - kurtaniZe saba     ( 3 ) 8- 39 1-0
19 murusiZe nikolozi   ( 3 ) - gelaZe giorgi      ( 3 ) 51- 27 1-0
20 xurciZe giviko      ( 3 ) - boWoriZe nika      ( 2) 77- 9 -
21 SurRaia aleqsi      ( 2) - abulaZe giga       ( 2) 63- 2 0-1
22 nebieriZe daviTi    ( 2 ) - CaCava levani      ( 2 ) 55- 11 0-1
23 xojenaSvili daviTi  ( 2 ) - janjalia ilia      ( 2 ) 75- 33 0-1
24 fxakaZe rezo        ( 2 ) - TedoraSvili saba   ( 2 ) 24- 66 1-0
25 dundua vaxo         ( 2 ) - turZilaZe cotne    ( 2 ) 16- 70 1-0
26 belTaZe saba        ( 2 ) - kvernaZe giorgi    ( 2 ) 6- 41 1-0
27 farcxalaZe giorgi   ( 2 ) - zviadaZe TaraSi    ( 2 ) 22- 80 0-1
28 nayofia giorgi      ( 2 ) - baqraZe daviTi     ( 2 ) 54- 4 -
29 xarauli giorgi      ( 2 ) - faCuaSvili luka    ( 2 ) 73- 20 0-1
30 bokelavaZe zauri    ( 2 ) - oniani aleqsandre  ( 2 ) 10- 57 0-1
31 TevzaZe Tornike     ( 2 ) - korZaZe reziko     ( 2 ) 67- 37 -
32 maWavariani vaxtangi( 1) - fanculaia luka     ( 1) 47- 21 1-0
33 uzaraSvili daviTi   ( 1) - svaniZe Tengizi    ( 1) 71- 64 1-0
34 WankvetaZe saba     ( 1) - yuraSvili daviTi   ( 1) 12- 79 -
35 abakumovi giorgi    ( 1 ) - xurciZe giorgi     ( 1 ) 1- 76 1-0
36 gunia giorgi        ( 1 ) - beniZe berika      ( 1 ) 30- 7 1-0
37 mawkeplaZe saba     ( 1 ) - goSxeTeli gegi     ( 1 ) 49- 29 0-1
38 CaCxiani zviadi     ( 1 ) - CiRvinaZe nikolozi ( 1 ) 36- 13 0-1
39 TevzaZe maTe        ( 1 ) - losaberiZe badri   ( 0 ) 68- 45 0-1
40 geguCaZe soso       ( 0 ) - lomTaZe sandro     ( 0 ) 26- 44 1-0

 

                                                   V ტური

1 elaSvili giorgi      ( 4 ) - kamkia daviTi      ( 4 ) 17- 35 0-1
2 obolaZe luka         ( 4 ) - jibuti dimitri     ( 4 ) 56- 34 1-0
3 ambrolaZe saba       ( 3 ) - mamrikiSvili ioane ( 4 ) 3- 48 0-1
4 basilaia baCo        ( 3 ) - nakaiZe vaCe       ( 3 ) 5- 53 1-0
5 maSaneiSvili giorgi  ( 3 ) - sarioRli elSadi    ( 3 ) 46- 61 0-1
6 Cxetia ilia          ( 3 ) - petriaSvili nikoloz( 3 ) 15- 59 -
7 janeliZe nikolozi    ( 3 ) - saaTaSvili rati    ( 3 ) 32- 60 1-0
8 xarazi henri         ( 3 ) - kuWuxiZe luka      ( 3 ) 74- 38 1-0
9 xurciZe nikolozi     ( 3 ) - lataria sandro     ( 3 ) 78- 42 1-0
10 mowoneliZe Tornike  ( 3 ) - TodaSvili maTe     ( 3 ) 50- 69 0-1
11 oniani luka         ( 3 ) - giorgaZe avTandili ( 3 ) 58- 28 1-0
12 nadiraZe antoni     ( 3 ) - xurciZe giviko     ( 3 ) 52- 77 1-0
13 abulaZe giga        ( 2) - Sedania saba       ( 2) 2- 62 0-1
14 CaCava levani       ( 2 ) - lolua luka         ( 2 ) 11- 43 0-1
15 imedaZe givi        ( 2 ) - belTaZe saba       ( 2 ) 31- 6 1-0
16 janjalia ilia       ( 2 ) - biliseiSvili ilia  ( 2 ) 33- 8 0-1
17 furcxvaniZe maTe    ( 2 ) - nebieriZe daviTi   ( 2 ) 23- 55 1-0
18 gabunia daviTi      ( 2 ) - oniani aleqsandre  ( 2 ) 25- 57 1-0
19 TedoraSvili saba    ( 2 ) - endelaZe giorgi    ( 2 ) 66- 18 0-1
20 turZilaZe cotne     ( 2 ) - esvanjia vaxo      ( 2 ) 70- 19 0-1
21 TaToSvili nodari    ( 2 ) - farcxalaZe giorgi  ( 2 ) 65- 22 1-0
22 faCuaSvili luka     ( 2 ) - murusiZe nikolozi  ( 2 ) 20- 51 0-1
23 RaWava akaki        ( 2 ) - fxakaZe rezo       ( 2 ) 72- 24 1-0
24 baqraZe daviTi      ( 2 ) - kuxaleiSvili giorgi( 2 ) 4- 40 0-1
25 korZaZe reziko      ( 2 ) - CiraZe nikolozi    ( 2 ) 37- 14 0-1
26 gelaZe giorgi       ( 2 ) - xojenaSvili daviTi ( 2 ) 27- 75 1-0
27 kurtaniZe saba      ( 2 ) - dundua vaxo        ( 2 ) 39- 16 1-0
28 boWoriZe nika       ( 1) - abakumovi giorgi   ( 1 ) 9- 1 1-0
29 beniZe berika       ( 1 ) - SurRaia aleqsi     ( 1) 7- 63 0-1
30 yuraSvili daviTi    ( 1 ) - maWavariani vaxtang( 1 ) 79- 47 -
31 xurciZe giorgi      ( 1 ) - kvernaZe giorgi    ( 1 ) 76- 41 0-1
32 goSxeTeli gegi      ( 1 ) - TevzaZe Tornike    ( 1 ) 29- 67 0-1
33 fanculaia luka      ( 1 ) - uzaraSvili daviTi  ( 1 ) 21- 71 -
34 CaCxiani zviadi     ( 1 ) - xarauli giorgi     ( 1 ) 36- 73 0-1
35 svaniZe Tengizi     ( 1 ) - WankvetaZe saba    ( 1 ) 64- 12 -
36 mawkeplaZe saba     ( 1 ) - bokelavaZe zauri   ( 1 ) 49- 10 0-1
37 CiRvinaZe nikolozi  ( 1 ) - nayofia giorgi     ( 1 ) 13- 54 0-1
38 zviadaZe TaraSi     ( 1 ) - geguCaZe soso      ( 0 ) 80- 26 1-0
39 gunia giorgi        ( 0 ) - losaberiZe badri   ( 0 ) 30- 45 1-0
40 lomTaZe sandro      ( 0 ) - TevzaZe maTe       ( 0 ) 44- 68 0-1

 

                                                     IV ტური

1 kamkia daviTi        ( 3 ) - ambrolaZe saba     ( 3 ) 35- 3 1-0
2 mamrikiSvili ioane   ( 3 ) - basilaia baCo      ( 3 ) 48- 5 1-0
3 petriaSvili nikolozi ( 3 ) - elaSvili giorgi    ( 3 ) 59- 17 0-1
4 jibuti dimitri       ( 3 ) - maSaneiSvili giorgi( 3 ) 34- 46 1-0
5 Sedania saba         ( 2) - obolaZe luka       ( 3 ) 62- 56 0-1
6 nakaiZe vaCe         ( 2 ) - CaCava levani      ( 2 ) 53- 11 1-0
7 murusiZe nikolozi    ( 2 ) - Cxetia ilia        ( 2 ) 51- 15 0-1
8 TodaSvili maTe       ( 2 ) - imedaZe givi       ( 2 ) 69- 31 1-0
9 janeliZe nikolozi    ( 2 ) - TedoraSvili saba   ( 2 ) 32- 66 1-0
10 kuWuxiZe luka       ( 2 ) - turZilaZe cotne    ( 2 ) 38- 70 1-0
11 lataria sandro      ( 2 ) - RaWava akaki       ( 2 ) 42- 72 1-0
12 saaTaSvili rati     ( 2 ) - furcxvaniZe maTe   ( 2 ) 60- 23 1-0
13 sarioRli elSadi     ( 2 ) - gabunia daviTi     ( 2 ) 61- 25 1-0
14 xurciZe giviko      ( 2 ) - janjalia ilia      ( 2 ) 77- 33 1-0
15 giorgaZe avTandili  ( 2 ) - TaToSvili nodari   ( 2 ) 28- 65 1-0
16 belTaZe saba        ( 2 ) - mowoneliZe Tornike ( 2 ) 6- 50 0-1
17 biliseiSvili ilia   ( 2 ) - nadiraZe antoni    ( 2 ) 8- 52 0-1
18 farcxalaZe giorgi   ( 2 ) - oniani luka        ( 2 ) 22- 58 0-1
19 lolua luka          ( 2 ) - xarazi henri       ( 2 ) 43- 74 0-1
20 SurRaia aleqsi      ( 1) - xurciZe nikolozi   ( 2 ) 63- 78 0-1
21 abulaZe giga        ( 1) - boWoriZe nika      ( 1) 2- 9 1-0
22 kuxaleiSvili giorgi ( 1 ) - abakumovi giorgi   ( 1 ) 40- 1 1-0
23 kvernaZe giorgi     ( 1 ) - baqraZe daviTi     ( 1 ) 41- 4 0-1
24 CiraZe nikolozi     ( 1 ) - svaniZe Tengizi    ( 1 ) 14- 64 1-0
25 endelaZe giorgi     ( 1 ) - xurciZe giorgi     ( 1 ) 18- 76 1-0
26 fxakaZe rezo        ( 1 ) - zviadaZe TaraSi    ( 1 ) 24- 80 1-0
27 uzaraSvili daviTi   ( 1 ) - gelaZe giorgi      ( 1 ) 71- 27 0-1
28 WankvetaZe saba     ( 1 ) - kurtaniZe saba     ( 1 ) 12- 39 0-1
29 maWavariani vaxtangi( 1 ) - faCuaSvili luka    ( 1 ) 47- 20 0-1
30 nebieriZe daviTi    ( 1 ) - beniZe berika      ( 1 ) 55- 7 1-0
31 oniani aleqsandre   ( 1 ) - fanculaia luka     ( 1 ) 57- 21 1-0
32 dundua vaxo         ( 1 ) - TevzaZe Tornike    ( 1 ) 16- 67 1-0
33 xarauli giorgi      ( 1 ) - korZaZe reziko     ( 1 ) 73- 37 0-1
34 xojenaSvili daviTi  ( 1 ) - goSxeTeli gegi     ( 1 ) 75- 29 1-0
35 esvanjia vaxo       ( 1 ) - yuraSvili daviTi   ( 1 ) 19- 79 1-0
36 bokelavaZe zauri    ( 0 ) - lomTaZe sandro     ( 0 ) 10- 44 1-0
37 losaberiZe badri    ( 0 ) - CiRvinaZe nikolozi ( 0 ) 45- 13 0-1
38 geguCaZe soso       ( 0 ) - mawkeplaZe saba    ( 0 ) 26- 49 0-1
39 nayofia giorgi      ( 0 ) - gunia giorgi       ( 0 ) 54- 30 1-0
40 TevzaZe maTe        ( 0 ) - CaCxiani zviadi    ( 0 ) 68- 36 0-1

 

                                                     III ტური

1 ambrolaZe saba       ( 2 ) - kuWuxiZe luka      ( 2 ) 3- 38 1-0
2 basilaia baCo        ( 2 ) - lataria sandro     ( 2 ) 5- 42 1-0
3 CaCava levani        ( 2 ) - maSaneiSvili giorgi( 2 ) 11- 46 0-1
4 Cxetia ilia          ( 2 ) - mamrikiSvili ioane ( 2 ) 15- 48 0-1
5 elaSvili giorgi      ( 2 ) - nakaiZe vaCe       ( 2 ) 17- 53 1-0
6 imedaZe givi         ( 2 ) - petriaSvili nikoloz( 2 ) 31- 59 0-1
7 obolaZe luka         ( 2 ) - janeliZe nikolozi  ( 2 ) 56- 32 1-0
8 saaTaSvili rati      ( 2 ) - jibuti dimitri     ( 2 ) 60- 34 0-1
9 kamkia daviTi        ( 2 ) - sarioRli elSadi    ( 2 ) 35- 61 1-0
10 Sedania saba        ( 2 ) - TodaSvili maTe     ( 1) 62- 69 -
11 janjalia ilia       ( 1) - abulaZe giga       ( 1 ) 33- 2 -
12 abakumovi giorgi    ( 1 ) - murusiZe nikolozi  ( 1 ) 1- 51 0-1
13 baqraZe daviTi      ( 1 ) - nadiraZe antoni    ( 1 ) 4- 52 0-1
14 boWoriZe nika       ( 1 ) - SurRaia aleqsi     ( 1 ) 9- 63 -
15 oniani luka         ( 1 ) - CiraZe nikolozi    ( 1 ) 58- 14 1-0
16 TaToSvili nodari    ( 1 ) - endelaZe giorgi    ( 1 ) 65- 18 1-0
17 furcxvaniZe maTe    ( 1 ) - xarauli giorgi     ( 1 ) 23- 73 1-0
18 turZilaZe cotne     ( 1 ) - fxakaZe rezo       ( 1 ) 70- 24 1-0
19 gabunia daviTi      ( 1 ) - xojenaSvili daviTi ( 1 ) 25- 75 1-0
20 gelaZe giorgi       ( 1 ) - xurciZe giviko     ( 1 ) 27- 77 0-1
21 uzaraSvili daviTi   ( 1 ) - giorgaZe avTandili ( 1 ) 71- 28 0-1
22 RaWava akaki        ( 1 ) - kurtaniZe saba     ( 1 ) 72- 39 1-0
23 xarazi henri        ( 1 ) - kuxaleiSvili giorgi( 1 ) 74- 40 1-0
24 xurciZe nikolozi    ( 1 ) - maWavariani vaxtang( 1 ) 78- 47 1-0
25 yuraSvili daviTi    ( 1 ) - mowoneliZe Tornike ( 1 ) 79- 50 0-1
26 faCuaSvili luka     ( 1 ) - TedoraSvili saba   ( 1 ) 20- 66 0-1
27 xurciZe giorgi      ( 1 ) - lolua luka         ( 1 ) 76- 43 0-1
28 nebieriZe daviTi    ( 1 ) - belTaZe saba       ( 1 ) 55- 6 0-1
29 oniani aleqsandre   ( 1 ) - biliseiSvili ilia  ( 1 ) 57- 8 0-1
30 TevzaZe Tornike     ( 1 ) - farcxalaZe giorgi  ( 1 ) 67- 22 0-1
31 beniZe berika       ( 0 ) - CaCxiani zviadi    ( 0 ) 7- 36 1-0
32 korZaZe reziko      ( 0 ) - bokelavaZe zauri   ( 0 ) 37- 10 1-0
33 lomTaZe sandro      ( 0 ) - WankvetaZe saba    ( 0 ) 44- 12 0-1
34 CiRvinaZe nikolozi  ( 0 ) - kvernaZe giorgi    ( 0 ) 13- 41 0-1
35 losaberiZe badri    ( 0 ) - dundua vaxo        ( 0 ) 45- 16 0-1
36 mawkeplaZe saba     ( 0 ) - esvanjia vaxo      ( 0 ) 49- 19 0-1
37 fanculaia luka      ( 0 ) - nayofia giorgi     ( 0 ) 21- 54 1-0
38 svaniZe Tengizi     ( 0 ) - geguCaZe soso      ( 0 ) 64- 26 1-0
39 goSxeTeli gegi      ( 0 ) - TevzaZe maTe       ( 0 ) 29- 68 1-0
40 zviadaZe TaraSi     ( 0 ) - gunia giorgi       ( 0 ) 80- 30 1-0

 

                                                                II ტური
1 kuWuxiZe luka        ( 1 ) - abakumovi giorgi   ( 1 ) 38- 1 1-0
2 kurtaniZe saba       ( 1 ) - ambrolaZe saba     ( 1 ) 39- 3 0-1
3 baqraZe daviTi       ( 1 ) - lataria sandro     ( 1 ) 4- 42 0-1
4 kuxaleiSvili giorgi  ( 1 ) - basilaia baCo      ( 1 ) 40- 5 0-1
5 maSaneiSvili giorgi  ( 1 ) - boWoriZe nika      ( 1 ) 46- 9 1-0
6 maWavariani vaxtangi ( 1 ) - CaCava levani      ( 1 ) 47- 11 0-1
7 CiraZe nikolozi      ( 1 ) - mamrikiSvili ioane ( 1 ) 14- 48 0-1
8 mowoneliZe Tornike   ( 1 ) - Cxetia ilia        ( 1 ) 50- 15 0-1
9 nadiraZe antoni      ( 1 ) - elaSvili giorgi    ( 1 ) 52- 17 0-1
10 endelaZe giorgi     ( 1 ) - obolaZe luka       ( 1 ) 18- 56 0-1
11 nakaiZe vaCe        ( 1 ) - furcxvaniZe maTe   ( 1 ) 53- 23 1-0
12 fxakaZe rezo        ( 1 ) - saaTaSvili rati    ( 1 ) 24- 60 0-1
13 petriaSvili nikolozi( 1 ) - gabunia daviTi     ( 1 ) 59- 25 1-0
14 sarioRli elSadi     ( 1 ) - gelaZe giorgi      ( 1 ) 61- 27 1-0
15 giorgaZe avTandili  ( 1 ) - Sedania saba       ( 1 ) 28- 62 0-1
16 TedoraSvili saba    ( 1 ) - imedaZe givi       ( 1 ) 66- 31 0-1
17 janeliZe nikolozi   ( 1 ) - turZilaZe cotne    ( 1 ) 32- 70 1-0
18 TodaSvili maTe      ( 1 ) - janjalia ilia      ( 1 ) 69- 33 -
19 jibuti dimitri      ( 1 ) - xurciZe giorgi     ( 1 ) 34- 76 1-0
20 xurciZe giviko      ( 1 ) - kamkia daviTi      ( 1 ) 77- 35 0-1
21 abulaZe giga        ( 0 ) - losaberiZe badri   ( 0 ) 2- 45 1-0
22 belTaZe saba        ( 0 ) - mawkeplaZe saba    ( 0 ) 6- 49 1-0
23 murusiZe nikolozi   ( 0 ) - beniZe berika      ( 0 ) 51- 7 1-0
24 biliseiSvili ilia   ( 0 ) - nayofia giorgi     ( 0 ) 8- 54 1-0
25 bokelavaZe zauri    ( 0 ) - nebieriZe daviTi   ( 0 ) 10- 55 0-1
26 WankvetaZe saba     ( 0 ) - oniani aleqsandre  ( 0 ) 12- 57 0-1
27 SurRaia aleqsi      ( 0 ) - CiRvinaZe nikolozi ( 0 ) 63- 13 1-0
28 dundua vaxo         ( 0 ) - oniani luka        ( 0 ) 16- 58 0-1
29 TaToSvili nodari    ( 0 ) - esvanjia vaxo      ( 0 ) 65- 19 1-0
30 faCuaSvili luka     ( 0 ) - svaniZe Tengizi    ( 0 ) 20- 64 1-0
31 TevzaZe Tornike     ( 0 ) - fanculaia luka     ( 0 ) 67- 21 1-0
32 farcxalaZe giorgi   ( 0 ) - TevzaZe maTe       ( 0 ) 22- 68 1-0
33 geguCaZe soso       ( 0 ) - uzaraSvili daviTi  ( 0 ) 26- 71 0-1
34 xarauli giorgi      ( 0 ) - goSxeTeli gegi     ( 0 ) 73- 29 1-0
35 gunia giorgi        ( 0 ) - RaWava akaki       ( 0 ) 30- 72 0-1
36 CaCxiani zviadi     ( 0 ) - xarazi henri       ( 0 ) 36- 74 0-1
37 xojenaSvili daviTi  ( 0 ) - korZaZe reziko     ( 0 ) 75- 37 1-0
38 kvernaZe giorgi     ( 0 ) - xurciZe nikolozi   ( 0 ) 41- 78 0-1
39 lolua luka          ( 0 ) - zviadaZe TaraSi    ( 0 ) 43- 80 1-0
40 yuraSvili daviTi    ( 0 ) - lomTaZe sandro     ( 0 ) 79- 44 1-0

 

                       I ტური

  1    abakumovi giorgi      ( 0 ) - kvernaZe giorgi       ( 0 )     1- 41       

  2    lataria sandro       ( 0 ) - abulaZe giga          ( 0 )    42-  2       

  3    ambrolaZe saba       ( 0 ) - lolua luka            ( 0 )     3- 43       

  4    lomTaZe sandro       ( 0 ) - baqraZe daviTi        ( 0 )    44-  4       

  5    basilaia baCo        ( 0 ) - losaberiZe badri      ( 0 )     5- 45       

  6    maSaneiSvili giorgi  ( 0 ) - belTaZe saba          ( 0 )    46-  6       

  7    beniZe berika        ( 0 ) - maWavariani vaxtangi  ( 0 )     7- 47       

  8    mamrikiSvili ioane   ( 0 ) - biliseiSvili ilia     ( 0 )    48-  8       

  9    boWoriZe nika        ( 0 ) - mawkeplaZe saba       ( 0 )     9- 49       

 10    mowoneliZe Tornike   ( 0 ) - bokelavaZe zauri      ( 0 )    50- 10       

 11    CaCava levani        ( 0 ) - murusiZe nikolozi     ( 0 )    11- 51        

 12    nadiraZe antoni      ( 0 ) - CakvetaZe saba        ( 0 )    52- 12       

 13    CiRvinaZe nikolozi   ( 0 ) - nakaiZe vaCe          ( 0 )    13- 53       

 14    nayofia giorgi       ( 0 ) - CiraZe nikolozi       ( 0 )    54- 14       

 15    Cxetia ilia          ( 0 ) - nebieriZe daviTi      ( 0 )    15- 55       

 16    obolaZe luka         ( 0 ) - dundua vaxo           ( 0 )    56- 16       

 17    elaSvili giorgi      ( 0 ) - oniani aleqsandre     ( 0 )    17- 57       

 18    oniani luka          ( 0 ) - endelaZe giorgi       ( 0 )    58- 18       

 19    esvanjia vaxo        ( 0 ) - petriaSvili nikolozi  ( 0 )    19- 59       

 20    saaTaSvili rati      ( 0 ) - faCuaSvili luka       ( 0 )    60- 20       

 21    fanculaia luka       ( 0 ) - sarioRli elSadi       ( 0 )    21- 61       

 22    Sedania saba         ( 0 ) - farcxalaZe giorgi     ( 0 )    62- 22       

 23    furcxvaniZe maTe     ( 0 ) - SurRaia aleqsi        ( 0 )    23- 63       

 24    svaniZe Tengizi      ( 0 ) - fxakaZe rezo          ( 0 )    64- 24       

 25    gabunia daviTi       ( 0 ) - TaToSvili nodari      ( 0 )    25- 65       

 26    TedoraSvili saba     ( 0 ) - geguCaZe soso         ( 0 )    66- 26       

 27    gelaZe giorgi        ( 0 ) - TevzaZe Tornike       ( 0 )    27- 67       

 28    TevzaZe maTe         ( 0 ) - giorgaZe avTandili    ( 0 )    68- 28       

 29    goSxeTeli gegi       ( 0 ) - TodaSvili maTe        ( 0 )    29- 69       

 30    turZilaZe cotne      ( 0 ) - gunia giorgi          ( 0 )    70- 30       

 31    imedaZe givi         ( 0 ) - uzaraSvili daviTi     ( 0 )    31- 71       

 32    xaWava akaki         ( 0 ) - janeliZe nikolozi     ( 0 )    72- 32       

 33    janjalia ilia        ( 0 ) - xarauli giorgi        ( 0 )    33- 73       

 34    xarazi henri         ( 0 ) - jibuti dimitri        ( 0 )    74- 34       

 35    kamkia daviTi        ( 0 ) - xojenaSvili daviTi    ( 0 )    35- 75       

 36    xurciZe giorgi       ( 0 ) - karpovi nikita        ( 0 )    76- 36       

 37    korZaZe reziko       ( 0 ) - xurciZe giviko        ( 0 )    37- 77       

 38    xurciZe nikolozi     ( 0 ) - kuWuxiZe luka         ( 0 )    78- 38       

 39    kurtaniZe saba       ( 0 ) - yuraSvili daviTi      ( 0 )    39- 79       

 40    zviadaZe TaraSi      ( 0 ) - kuxaleiSvili giorgi   ( 0 )    80- 40

       

     

 

   

აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!