2010 წლის საქართველოს ჩემპიონატი 20 წლის ჭაბუკთა შორის

 

Ranking standing                                                              .

--------------------------------------------------------------------------------

Rank   N Fed Tit Rating Name                          Total   Tie-Break Colors             

--------------------------------------------------------------------------------

  1)   3 GEO    2354    Lomsadze, Davit                7.5    40    bwbwwbwbw

  2)   2 GEO  f 2452    Paichadze, Luka                7      36.5  wbwwbbwbw

  3)   1 GEO  m 2499    Benidze, Davit                 7      35    bwbwbwbbw

  4)   4 GEO    2269    Nikolashvili, Giorgi           6.5    34    wbwbwwbwb

  5)   6 GEO    2193    Patsia, Zviad                  6      35    wbwwbbwwb

  6)  12 GEO    1889    Ebralidze, Alexandre           5.5    23    wbwbwbwbw

  7)   5 GEO    2217    Beradze, Irakli                5      28    bwwbwbbwb

  8)  19 GEO    1794    Keleptrishvili, Irakli         5      26    wbwbbwbww

  9)   7 GEO    2112    Volkov, Nika                   5      25.5  bwbwbwbwb

 10)  13 GEO    1879    Nadirashvili, Shalva           5      25    bwbbwwbwb

 11)  14 GEO    1870    Gogishvili, Dea                5      24.5  wwbbwbwwb

 12)  20 GEO    1787    Kosashvili, Otar               5      22    b wwbwbbw

 13)  23 GEO    1765    Mangiashvili, Otar             5      22    wwbwbbwb 

 14)  11 GEO    1891    Akhaladze, Beka                5      22    bwbwbwbwb

 15)  21 GEO    1778    Sibashvili, Giorgi             5      21.5  wbwbwbw b

 16)  22 GEO    1769    Getsadze, Mirian               4.5    25    bwbbwwbwb

 17)   9 GEO    1979    Kumsiashvili, Nikoloz          4.5    24.5  bwbwbwbwb

 18)  10 GEO    1964    Tsereteli, Kakhaber            4.5    23.5  wbwbwbwbw

 19)  15 GEO    1844    Tsirekidze, Giorgi             4.5    18    wbwbwb wb

 20)  25 GEO    1607    Trapaidze, Lizi                4.5    16.5  wb wbwbwb

 21)   8 GEO    1980    Pipia, Beka                    4      23    wbwbwbwbw

 22)  16 GEO    1836    Tedoshvili, Dimitri            4      20.5  bwbwbwbww

 23)  24 GEO    1630    Mghvdeladze, Ucha              4      19    bbwbwbww 

 24)  18 GEO    1796    Burduli, Guga                  4      18.5  bwbwbwwbw

 25)  17 GEO    1819    Gorduladze, Giorgi             4      15    wbbwbw bw

 26)  26 GEO    1570    Chigogidze, Nika               2.5    14.5  bwbwb wbw

 27)  27 GEO            Bobokhidze, Shota              2      10.5  wbwb wbbw

 28)  30 GEO    1509    Chikhradze, Khvicha            1.5     9.5    b wbwbb

 29)  29 GEO            Chikhradze, Spartak            1       8      wbwb b 

 30)  28 GEO            Chikhladze, Tornike            0       0    b        

--------------------------------------------------------------------------------

 

                                               IX ტური

Brd  Name                   Results  Name                     No      Scores  .

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

   1) Lomsadze, Davit       | = :   | Beradze, Irakli         3-  5 ( 7  - 4.5)

   2) Benidze, Davit        | 1 :   | Patsia, Zviad           1-  6 ( 6  - 6  )

   3) Paichadze, Luka       | 1 :   | Kumsiashvili, Nikoloz   2-  9 ( 6  - 4.5)

   4) Tsereteli, Kakhaber   | 0 :   | Nikolashvili, Giorgi   10-  4 ( 4.5- 5.5)

   5) Keleptrishvili, Irakl | = :   | Volkov, Nika           19-  7 ( 4.5- 4.5)

   6) Ebralidze, Alexandre  | 1 :   | Getsadze, Mirian       12- 22 ( 4.5- 4.5)

   7) Kosashvili, Otar      | = :   | Tsirekidze, Giorgi     20- 15 ( 4.5- 4  )

   8) Pipia, Beka           | 0 :   | Sibashvili, Giorgi      8- 21 ( 4  - 4  )

   9) Burduli, Guga         | 0 :   | Akhaladze, Beka        18- 11 ( 4  - 4  )

  10) Tedoshvili, Dimitri   | 0 :   | Nadirashvili, Shalva   16- 13 ( 4  - 4  )

  11) Chigogidze, Nika      | 0 :   | Gogishvili, Dea        26- 14 ( 2.5- 4  )

  12) Chikhradze, Spartak   | - :   | Mangiashvili, Otar     29- 23 ( 1  - 4  )

  13) Bobokhidze, Shota     | 0 :   | Trapaidze, Lizi        27- 25 ( 2  - 3.5)

  14) Gorduladze, Giorgi    | 1 :   | Chikhradze, Khvicha    17- 30 ( 3  - 1.5)

  15) Mghvdeladze, Ucha     | b :   |                        24-  0 ( 3  -    )

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

                                               VIII ტური

 Brd  Name                   Results  Name                     No      Scores  .

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

   1) Nikolashvili, Giorgi  | = :   | Lomsadze, Davit         4-  3 ( 5  - 6.5)

   2) Patsia, Zviad         | = :   | Paichadze, Luka         6-  2 ( 5.5- 5.5)

   3) Keleptrishvili, Irakl | 0 :   | Benidze, Davit         19-  1 ( 4.5- 5  )

   4) Beradze, Irakli       | = :   | Tsereteli, Kakhaber     5- 10 ( 4  - 4  )

   5) Volkov, Nika          | = :   | Kosashvili, Otar        7- 20 ( 4  - 4  )

   6) Kumsiashvili, Nikoloz | = :   | Ebralidze, Alexandre    9- 12 ( 4  - 4  )

   7) Getsadze, Mirian      | = :   | Mangiashvili, Otar     22- 23 ( 4  - 3.5)

   8) Gogishvili, Dea       | = :   | Burduli, Guga          14- 18 ( 3.5- 3.5)

   9) Mghvdeladze, Ucha     | 0 :   | Pipia, Beka            24-  8 ( 3  - 3  )

  10) Nadirashvili, Shalva  | 1 :   | Chigogidze, Nika       13- 26 ( 3  - 2.5)

  11) Trapaidze, Lizi       | 1 :   | Gorduladze, Giorgi     25- 17 ( 2.5- 3  )

  12) Akhaladze, Beka       | 1 :   | Bobokhidze, Shota      11- 27 ( 3  - 2  )

  13) Tsirekidze, Giorgi    | 1 :   | Chikhradze, Khvicha    15- 30 ( 3  - 1.5)

  14) Tedoshvili, Dimitri   | 1 :   | Chikhradze, Spartak    16- 29 ( 3  - 1  )

  15) Sibashvili, Giorgi    | b :   |                        21-  0 ( 3  -    )

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

                                              VII ტური

Brd  Name                   Results  Name                     No      Scores  .

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

   1) Lomsadze, Davit       | 1 :   | Benidze, Davit          3-  1 ( 5.5- 5  )

   2) Paichadze, Luka       | 1 :   | Volkov, Nika            2-  7 ( 4.5- 4  )

   3) Patsia, Zviad         | 1 :   | Beradze, Irakli         6-  5 ( 4.5- 4  )

   4) Gogishvili, Dea       | 0 :   | Nikolashvili, Giorgi   14-  4 ( 3.5- 4  )

   5) Pipia, Beka           | 0 :   | Keleptrishvili, Irakl   8- 19 ( 3  - 3.5)

   6) Sibashvili, Giorgi    | 0 :   | Kumsiashvili, Nikoloz  21-  9 ( 3  - 3  )

   7) Tsereteli, Kakhaber   | 1 :   | Nadirashvili, Shalva   10- 13 ( 3  - 3  )

   8) Ebralidze, Alexandre  | 1 :   | Tedoshvili, Dimitri    12- 16 ( 3  - 3  )

   9) Mghvdeladze, Ucha     | 0 :   | Kosashvili, Otar       24- 20 ( 3  - 3  )

  10) Chigogidze, Nika      | 0 :   | Getsadze, Mirian       26- 22 ( 2.5- 3  )

  11) Burduli, Guga         | 1 :   | Trapaidze, Lizi        18- 25 ( 2.5- 2.5)

  12) Mangiashvili, Otar    | 1 :   | Bobokhidze, Shota      23- 27 ( 2.5- 2  )

  13) Chikhradze, Khvicha   | 0 :   | Akhaladze, Beka        30- 11 ( 1.5- 2  )

  14) Tsirekidze, Giorgi    | + :   | Chikhradze, Spartak    15- 29 ( 2  - 1  )

  15) Gorduladze, Giorgi    | b :   |                        17-  0 ( 2  -    )

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

                                               VI ტური

 Brd  Name                   Results  Name                     No      Scores  .

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

   1) Benidze, Davit        | 1 :   | Paichadze, Luka         1-  2 ( 4  - 4.5)

   2) Keleptrishvili, Irakl | 0 :   | Lomsadze, Davit        19-  3 ( 3.5- 4.5)

   3) Nikolashvili, Giorgi  | = :   | Beradze, Irakli         4-  5 ( 3.5- 3.5)

   4) Getsadze, Mirian      | 0 :   | Patsia, Zviad          22-  6 ( 3  - 3.5)

   5) Volkov, Nika          | 1 :   | Pipia, Beka             7-  8 ( 3  - 3  )

   6) Nadirashvili, Shalva  | 0 :   | Gogishvili, Dea        13- 14 ( 3  - 2.5)

   7) Kumsiashvili, Nikoloz | = :   | Tsereteli, Kakhaber     9- 10 ( 2.5- 2.5)

   8) Tedoshvili, Dimitri   | = :   | Mghvdeladze, Ucha      16- 24 ( 2.5- 2.5)

   9) Akhaladze, Beka       | 0 :   | Sibashvili, Giorgi     11- 21 ( 2  - 2  )

  10) Gorduladze, Giorgi    | 0 :   | Ebralidze, Alexandre   17- 12 ( 2  - 2  )

  11) Burduli, Guga         | = :   | Mangiashvili, Otar     18- 23 ( 2  - 2  )

  12) Kosashvili, Otar      | 1 :   | Chikhradze, Khvicha    20- 30 ( 2  - 1.5)

  13) Bobokhidze, Shota     | = :   | Tsirekidze, Giorgi     27- 15 ( 1.5- 1.5)

  14) Trapaidze, Lizi       | 1 :   | Chikhradze, Spartak    25- 29 ( 1.5- 1  )

  15) Chigogidze, Nika      | b :   |                        26-  0 ( 1.5-    )

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

                                               V ტური

Brd  Name                   Results  Name                     No      Scores  .

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

   1) Nikolashvili, Giorgi  | 0 :   | Paichadze, Luka         4-  2 ( 3.5- 3.5)

   2) Lomsadze, Davit       | 1 :   | Patsia, Zviad           3-  6 ( 3.5- 3.5)

   3) Nadirashvili, Shalva  | 0 :   | Benidze, Davit         13-  1 ( 3  - 3  )

   4) Getsadze, Mirian      | 0 :   | Keleptrishvili, Irakl  22- 19 ( 3  - 2.5)

   5) Beradze, Irakli       | 1 :   | Kumsiashvili, Nikoloz   5-  9 ( 2.5- 2.5)

   6) Ebralidze, Alexandre  | 0 :   | Volkov, Nika           12-  7 ( 2  - 2  )

   7) Pipia, Beka           | 1 :   | Akhaladze, Beka         8- 11 ( 2  - 2  )

   8) Tsereteli, Kakhaber   | = :   | Tedoshvili, Dimitri    10- 16 ( 2  - 2  )

   9) Gogishvili, Dea       | = :   | Kosashvili, Otar       14- 20 ( 2  - 1.5)

  10) Sibashvili, Giorgi    | = :   | Mangiashvili, Otar     21- 23 ( 1.5- 1.5)

  11) Mghvdeladze, Ucha     | 1 :   | Chigogidze, Nika       24- 26 ( 1.5- 1.5)

  12) Chikhradze, Khvicha   | 0 :   | Burduli, Guga          30- 18 ( 1.5- 1  )

  13) Tsirekidze, Giorgi    | = :   | Trapaidze, Lizi        15- 25 ( 1  - 1  )

  14) Chikhradze, Spartak   | 0 :   | Gorduladze, Giorgi     29- 17 ( 1  - 1  )

  15) Bobokhidze, Shota     | b :   |                        27-  0 ( 0.5-    )

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

                                               IV ტური

Brd  Name                   Results  Name                     No      Scores  .

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

   1) Patsia, Zviad         | = :   | Nikolashvili, Giorgi    6-  4 ( 3  - 3  )

   2) Paichadze, Luka       | 1 :   | Beradze, Irakli         2-  5 ( 2.5- 2.5)

   3) Lomsadze, Davit       | 1 :   | Pipia, Beka             3-  8 ( 2.5- 2  )

   4) Benidze, Davit        | 1 :   | Gogishvili, Dea         1- 14 ( 2  - 2  )

   5) Volkov, Nika          | 0 :   | Nadirashvili, Shalva    7- 13 ( 2  - 2  )

   6) Akhaladze, Beka       | 0 :   | Getsadze, Mirian       11- 22 ( 2  - 2  )

   7) Kumsiashvili, Nikoloz | 1 :   | Mghvdeladze, Ucha       9- 24 ( 1.5- 1.5)

   8) Mangiashvili, Otar    | 0 :   | Keleptrishvili, Irakl  23- 19 ( 1.5- 1.5)

   9) Burduli, Guga         | 0 :   | Tsereteli, Kakhaber    18- 10 ( 1  - 1  )

  10) Trapaidze, Lizi       | 0 :   | Ebralidze, Alexandre   25- 12 ( 1  - 1  )

  11) Tedoshvili, Dimitri   | 1 :   | Tsirekidze, Giorgi     16- 15 ( 1  - 1  )

  12) Kosashvili, Otar      | = :   | Sibashvili, Giorgi     20- 21 ( 1  - 1  )

  13) Chigogidze, Nika      | 1 :   | Chikhradze, Spartak    26- 29 ( 0.5- 1  )

  14) Gorduladze, Giorgi    | 1 :   | Bobokhidze, Shota      17- 27 ( 0  - 0.5)

  15) Chikhradze, Khvicha   | b :   |                        30-  0 ( 0.5-    )

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

                                               III ტური

Brd  Name                   Results  Name                     No      Scores  .

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

   1) Nikolashvili, Giorgi  | 1 :   | Benidze, Davit          4-  1 ( 2  - 2  )

   2) Paichadze, Luka       | = :   | Lomsadze, Davit         2-  3 ( 2  - 2  )

   3) Patsia, Zviad         | 1 :   | Kumsiashvili, Nikoloz   6-  9 ( 2  - 1.5)

   4) Beradze, Irakli       | 1 :   | Mangiashvili, Otar      5- 23 ( 1.5- 1.5)

   5) Tsirekidze, Giorgi    | 0 :   | Volkov, Nika           15-  7 ( 1  - 1  )

   6) Pipia, Beka           | 1 :   | Tedoshvili, Dimitri     8- 16 ( 1  - 1  )

   7) Tsereteli, Kakhaber   | 0 :   | Getsadze, Mirian       10- 22 ( 1  - 1  )

   8) Kosashvili, Otar      | 0 :   | Akhaladze, Beka        20- 11 ( 1  - 1  )

   9) Sibashvili, Giorgi    | 0 :   | Nadirashvili, Shalva   21- 13 ( 1  - 1  )

  10) Chikhradze, Spartak   | 0 :   | Gogishvili, Dea        29- 14 ( 1  - 1  )

  11) Ebralidze, Alexandre  | = :   | Burduli, Guga          12- 18 ( 0.5- 0.5)

  12) Keleptrishvili, Irakl | 1 :   | Chigogidze, Nika       19- 26 ( 0.5- 0.5)

  13) Mghvdeladze, Ucha     | 1 :   | Gorduladze, Giorgi     24- 17 ( 0.5- 0  )

  14) Chikhladze, Tornike   | - :   | Trapaidze, Lizi        28- 25 ( 0  - 0  )

  15) Bobokhidze, Shota     | = :   | Chikhradze, Khvicha    27- 30 ( 0  - 0  )

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

                                                           II ტური

Brd  Name                   Results  Name                     No      Scores  .

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

   1) Benidze, Davit        | 1 :   | Pipia, Beka             1-  8 ( 1  - 1  )

   2) Akhaladze, Beka       | 0 :   | Paichadze, Luka        11-  2 ( 1  - 1  )

   3) Lomsadze, Davit       | 1 :   | Tsereteli, Kakhaber     3- 10 ( 1  - 1  )

   4) Nadirashvili, Shalva  | 0 :   | Nikolashvili, Giorgi   13-  4 ( 1  - 1  )

   5) Gogishvili, Dea       | 0 :   | Patsia, Zviad          14-  6 ( 1  - 1  )

   6) Beradze, Irakli       | 1 :   | Sibashvili, Giorgi      5- 21 ( 0.5- 1  )

   7) Kumsiashvili, Nikoloz | 1 :   | Keleptrishvili, Irakl   9- 19 ( 0.5- 0.5)

   8) Mangiashvili, Otar    | 1 :   | Ebralidze, Alexandre   23- 12 ( 0.5- 0.5)

   9) Chigogidze, Nika      | 0 :   | Tsirekidze, Giorgi     26- 15 ( 0.5- 0  )

  10) Volkov, Nika          | 1 :   | Trapaidze, Lizi         7- 25 ( 0  - 0  )

  11) Tedoshvili, Dimitri   | 1 :   | Bobokhidze, Shota      16- 27 ( 0  - 0  )

  12) Getsadze, Mirian      | 1 :   | Gorduladze, Giorgi     22- 17 ( 0  - 0  )

  13) Burduli, Guga         | = :   | Mghvdeladze, Ucha      18- 24 ( 0  - 0  )

  14) Kosashvili, Otar      | + :   | Chikhladze, Tornike    20- 28 ( 0  - 0  )

  15) Chikhradze, Spartak   | + :   | Chikhradze, Khvicha    29- 30 ( 0  - 0  )

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

                                                I ტური

Brd  Name                   Results  Name                     No      Scores  .

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

   1) Tsirekidze, Giorgi    | 0 :   | Benidze, Davit         15-  1 ( 0  - 0  )

   2) Paichadze, Luka       | 1 :   | Tedoshvili, Dimitri     2- 16 ( 0  - 0  )

   3) Gorduladze, Giorgi    | 0 :   | Lomsadze, Davit        17-  3 ( 0  - 0  )

   4) Nikolashvili, Giorgi  | 1 :   | Burduli, Guga           4- 18 ( 0  - 0  )

   5) Keleptrishvili, Irakl | = :   | Beradze, Irakli        19-  5 ( 0  - 0  )

   6) Patsia, Zviad         | 1 :   | Kosashvili, Otar        6- 20 ( 0  - 0  )

   7) Sibashvili, Giorgi    | 1 :   | Volkov, Nika           21-  7 ( 0  - 0  )

   8) Pipia, Beka           | 1 :   | Getsadze, Mirian        8- 22 ( 0  - 0  )

   9) Mangiashvili, Otar    | = :   | Kumsiashvili, Nikoloz  23-  9 ( 0  - 0  )

  10) Tsereteli, Kakhaber   | 1 :   | Mghvdeladze, Ucha      10- 24 ( 0  - 0  )

  11) Trapaidze, Lizi       | 0 :   | Akhaladze, Beka        25- 11 ( 0  - 0  )

  12) Ebralidze, Alexandre  | = :   | Chigogidze, Nika       12- 26 ( 0  - 0  )

  13) Bobokhidze, Shota     | 0 :   | Nadirashvili, Shalva   27- 13 ( 0  - 0  )

  14) Gogishvili, Dea       | 1 :   | Chikhladze, Tornike    14- 28 ( 0  - 0  )

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

G E O R G I A N   C H E S S   F E D E R A T I O N               

. INTERNATIONAL RATING LIST (01.03.2010).  Zone 1.5b (GEO).        Page  1     .

--------------------------------------------------------------------------------

RANK  ID_No     NAME                       TITLE WT FED RAT  GAME BIRTHDATE SEX

--------------------------------------------------------------------------------

   1) 13603086  Benidze, Davit...............  m    GEO 2499  22  15.02.1991 

   2) 13602934  Paichadze, Luka..............  f    GEO 2452  13  06.03.1991 

   3) 13603450  Lomsadze, Davit..............       GEO 2354   7  12.02.1991 

   4) 13604015  Nikolashvili, Giorgi.........       GEO 2269   7  31.08.1993 

   5) 13604597  Beradze, Irakli..............       GEO 2217   9  02.02.1996 

   6) 13603485  Patsia, Zviad................       GEO 2193   0  28.11.1991 

   7) 13604376  Volkov, Nika.................       GEO 2112  11  01.05.1994 

   8) 13604325  Pipia, Beka..................       GEO 1980   0  02.11.1992 

   9) 13600621  Kumsiashvili, Nikoloz........       GEO 1979   6  26.08.1997 

  10) 13604503  Tsereteli, Kakhaber..........       GEO 1964  15  02.06.1994 

  11) 13609351  Akhaladze, Beka..............       GEO 1891   0  22.10.1997 

  12) 13604660  Ebralidze, Alexandre.........       GEO 1889  13  17.05.1996 

  13) 13601512  Nadirashvili, Shalva.........       GEO 1879  16  16.02.1995 

  14) 13600940  Gogishvili, Dea..............       GEO 1870  18  19.02.1996 w

  15) 13604341  Tsirekidze, Giorgi...........       GEO 1844   2  14.12.1993 

  16) 13605461  Tedoshvili, Dimitri..........       GEO 1836   0  15.12.1990 

  17) 13605232  Gorduladze, Giorgi...........       GEO 1819   0  29.06.1993 

  18) 13600435  Burduli, Guga................       GEO 1796  12  01.07.1996 

  19) 13605801  Keleptrishvili, Irakli.......       GEO 1794  13  30.09.1997 

  20) 13604457  Kosashvili, Otar.............       GEO 1787   0  28.05.1993 

  21) 13602799  Sibashvili, Giorgi...........       GEO 1778  12  08.04.1998 

  22) 13606417  Getsadze, Mirian.............       GEO 1769   0  24.01.1995 

  23) 13604422  Mangiashvili, Otar...........       GEO 1765  13  18.04.1995 

  24) 13604562  Mghvdeladze, Ucha............       GEO 1630   0  18.10.1997 

  25) 13606484  Trapaidze, Lizi..............       GEO 1607   9  18.04.1995 w

  26) 13607553  Chigogidze, Nika.............       GEO 1570   0  07.07.1993 

  27) 13610449  Bobokhidze, Shota............       GEO           02.05.1996 

  28)           Chikhladze, Tornike..........       GEO                      

--------------------------------------------------------------------------------

Swiss Pairing Program "VARLAM", Version 3.5                                   

The Rating Officer of the Georgian Chess Federation                           

Int.Arbiter, FIDE Master Varlam Vepkhvishvili

აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!