2011 წლის საქართველოს ჩემპიონატი 18 წლის ჭაბუკთა შორის

2 10 თებერვალი

 

                                                     საბოლოო ცხრილი

Ranking standing                                                              .

--------------------------------------------------------------------------------

Rank   N Fed Tit Rating Name                          Total   Tie-Break Colors             

--------------------------------------------------------------------------------

  1)   1 GEO    2370    Javakhadze, Zurab              7      37.5  wbwbwbwbb

  2)   4 GEO    2257    Beradze, Irakli                7      36.5  bwbwbwbwb

  3)   3 GEO    2260    Lortkipanidze, Nodar           6.5    37    wbwbwwbwb

  4)   5 GEO    2151    Volkov, Nika                   6      27    wbwbwbwbw

  5)   8 GEO    2005    Tsereteli, Kakhaber            5.5    32    bwbwbbwwb

  6)  11 GEO    1903    Sibashvili, Giorgi             5.5    30.5  wbwwbbwbw

  7)   7 GEO    2008    Benidze, Gigla                 5.5    28    wbwbwbwbw

  8)   2 GEO    2279    Nikolashvili, Giorgi           5.5    27.5  bwbwbwbww

  9)  13 GEO    1882    Burduli, Guga                                        5.5    24    bwbwwbbwb

 10)  18 GEO    1840    Khomeriki, Nino                5.5    22.5  wbwbwbwwb

 11)   6 GEO    2029    Kumsiashvili, Nikoloz          5      29    bwbwbwwbw

 12)  14 GEO    1877    Keleptrishvili, Irakli         5      24.5  wbwbwwb b

 13)  16 GEO    1864    Ebralidze, Alexandre           5      24    wbwbwbbww

 14)  17 GEO    1849    Chaidze, Temur                 5      22    bwbwbwbww

 15)  23 GEO    1502    Tsilosani, Sergo               5      21    b wbbww b

 16)  19 GEO    1727    Tskhadadze, Giorgi             5      19.5  bwbbww bw

 17)  20 GEO    1636    Licheli, Luka                  5      19    wbwbb wbb

 18)  10 GEO    1926    Nadirashvili, Shalva           4.5    29    bwbwbwbbw

 19)   9 GEO    1989    Tutisani, Noe                  4.5    22    wbwbwbwb 

 20)  15 GEO    1865    Chkuaseli, Revaz               4.5    21.5  bwbwbwb w

 21)  12 GEO    1883    Mangiashvili, Otar             4.5    20.5  bwbwbwbbw

 22)  21 GEO    1537    Baghdasarov, Eduard            1.5     9.5  bwb wbwbw

 23)  25 GEO            Tsitsilashvili, Giorgi         1       9     wbbwbwwb

 24)  24 GEO            Kuprava, Konstantine           1       7    wb wbwbwb

 25)  22 GEO    1530    Javakhishvili, Mariam          1       5    wbww bbwb

-------------------------------------------------------------------------------

 

                                        IX ტური

Brd  Fed T  Rat  Name                       Results  Name                      Rat  T  Fed   No      Scores    .

|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|

|  1) GEO    1903 Sibashvili, Giorgi        |   :   | Javakhadze, Zurab         2370    GEO  11-  1 ( 5  - 6.5) |

|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|

|  2) GEO    2279 Nikolashvili, Giorgi      |   :   | Beradze, Irakli           2257    GEO   2-  4 ( 5  - 6.5) |

|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|

|  3) GEO    2151 Volkov, Nika              |   :   | Lortkipanidze, Nodar      2260    GEO   5-  3 ( 5  - 6.5) |

|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|

|  4) GEO    2008 Benidze, Gigla            |   :   | Tsereteli, Kakhaber       2005    GEO   7-  8 ( 4.5- 5.5) |

|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|

|  5) GEO    1926 Nadirashvili, Shalva      |   :   | Khomeriki, Nino           1840    GEO  10- 18 ( 4.5- 4.5) |

|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|

|  6) GEO    1865 Chkuaseli, Revaz          |   :   | Burduli, Guga             1882    GEO  15- 13 ( 4.5- 4.5) |

|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|

|  7) GEO    1727 Tskhadadze, Giorgi        |   :   | Keleptrishvili, Irakli    1877    GEO  19- 14 ( 4.5- 4.5) |

|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|

|  8) GEO    1883 Mangiashvili, Otar        |   :   | Licheli, Luka             1636    GEO  12- 20 ( 4  - 4.5) |

|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|

|  9) GEO    1537 Baghdasarov, Eduard       |   :   | Tsilosani, Sergo          1502    GEO  21- 23 ( 1.5- 4  ) |

|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|

| 10) GEO    2029 Kumsiashvili, Nikoloz     |   :   | Kuprava, Konstantine              GEO   6- 24 ( 4  - 1  ) |

|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|

| 11) GEO    1864 Ebralidze, Alexandre      |   :   | Tsitsilashvili, Giorgi            GEO  16- 25 ( 4  - 1  ) |

|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|

| 12) GEO    1849 Chaidze, Temur            |   :   | Javakhishvili, Mariam     1530    GEO  17- 22 ( 4  - 1  ) |

|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|

| 13) GEO    1989 Tutisani, Noe             | b :   |                                         9-  0 ( 3.5-    ) |

|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|

 

                                        VIII ტური

 Brd Name Results Name No Scores .
|---------------------------|-------|------------------------------------------|
1) Nikolashvili, Giorgi     | 0 : | Javakhadze, Zurab     2- 1 ( 5 - 5.5)
2) Lortkipanidze, Nodar     | 1 : | Benidze, Gigla        3- 7 ( 5.5- 4.5)
3) Beradze, Irakli          | 1 : | Nadirashvili, Shalva  4- 10 ( 5.5- 4.5)
4) Tsereteli, Kakhaber      | 1 : | Sibashvili, Giorgi    8- 11 ( 4.5- 5 )
5) Ebralidze, Alexandre     | 0 : | Volkov, Nika          16- 5 ( 4 - 4 )
6) Burduli, Guga            | 1 : | Kumsiashvili, Nikoloz 13- 6 ( 3.5- 4 )
7) Chkuaseli, Revaz         | + : | Tsilosani, Sergo      15- 23 ( 3.5- 4 )
8) Khomeriki, Nino          | 1 : | Tutisani, Noe         18- 9 ( 3.5- 3.5)
9) Tsitsilashvili, Giorg    | 0 : | Tskhadadze, Giorgi    25- 19 ( 1 - 3.5)
10) Kuprava, Konstantine    | 0 : | Licheli, Luka         24- 20 ( 1 - 3.5)
11) Chaidze, Temur          | 1 : | Baghdasarov, Eduard   17- 21 ( 3 - 1.5)
12) Javakhishvili, Mariam   | 0 : | Mangiashvili, Otar    22- 12 ( 1 - 3 )
13) Keleptrishvili, Irakl   | b : | 14- 0 ( 2.5- )
|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

                                             VII ტური

Brd Name Results Name No Scores .
|---------------------------|-------|------------------------------------------|
1) Sibashvili, Giorgi       | 1 : | Lortkipanidze, Nodar    11- 3 ( 4 - 5.5)
2) Javakhadze, Zurab        | 1 : | Nadirashvili, Shalva    1- 10 ( 4.5- 4.5)
3) Tsereteli, Kakhaber      | 0 : | Beradze, Irakli         8- 4 ( 4.5- 4.5)
4) Kumsiashvili, Nikoloz    | 0 : | Nikolashvili, Giorgi    6- 2 ( 4 - 4 )
5) Benidze, Gigla           | 1 : | Burduli, Guga           7- 13 ( 3.5- 3.5)
6) Volkov, Nika             | 1 : | Mangiashvili, Otar      5- 12 ( 3 - 3 )
7) Khomeriki, Nino          | = : | Chkuaseli, Revaz        18- 15 ( 3 - 3 )
8) Licheli, Luka            | 1 : | Chaidze, Temur          20- 17 ( 2.5- 3 )
9) Baghdasarov, Eduard      | 0 : | Ebralidze, Alexandre    21- 16 ( 1.5- 3 )
10) Tsilosani, Sergo        | 1 : | Kuprava, Konstantine    23- 24 ( 3 - 1 )
11) Tutisani, Noe           | 1 : | Javakhishvili, Mariam   9- 22 ( 2.5- 1 )
12) Tsitsilashvili, Giorg   | 9 : | Keleptrishvili, Irakl   25- 14 ( 1 - 2.5)
13) Tskhadadze, Giorgi      | b : | 19- 0 ( 2.5- )
|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

                                               VI ტური

Brd Name Results Name No Scores .
|---------------------------|-------|------------------------------------------|
1) Lortkipanidze, Nodar     | 1 : | Javakhadze, Zurab       3- 1 ( 4.5- 4.5)
2) Beradze, Irakli          | 1 : | Sibashvili, Giorgi      4- 11 ( 3.5- 4 )
3) Kumsiashvili, Nikoloz    | 0 : | Tsereteli, Kakhaber     6- 8 ( 4 - 3.5)
4) Nadirashvili, Shalva     | 1 : | Ebralidze, Alexandre    10- 16 ( 3.5- 3 )
5) Nikolashvili, Giorgi     | 1 : | Volkov, Nika            2- 5 ( 3 - 3 )
6) Chaidze, Temur           | 0 : | Burduli, Guga           17- 13 ( 3 - 2.5)
7) Keleptrishvili, Irakl    | 0 : | Benidze, Gigla          14- 7 ( 2.5- 2.5)
8) Tskhadadze, Giorgi       | = : | Tutisani, Noe           19- 9 ( 2 - 2 )
9) Chkuaseli, Revaz         | 1 : | Baghdasarov, Eduard     15- 21 ( 2 - 1.5)
10) Mangiashvili, Otar      | 1 : | Tsitsilashvili, Giorg   12- 25 ( 2 - 1 )
11) Kuprava, Konstantine    | 0 : | Khomeriki, Nino         24- 18 ( 1 - 2 )
12) Tsilosani, Sergo        | 1 : | Javakhishvili, Mariam   23- 22 ( 2 - 1 )
13) Licheli, Luka           | b : | 20- 0 ( 1.5- )
|---------------------------|-------|------------------------------------------|

                                        

                                               V ტური

 Brd Name Results Name No Scores .
|---------------------------|-------|------------------------------------------|
1) Javakhadze, Zurab        | 1 : | Tsereteli, Kakhaber    1- 8 ( 3.5- 3.5)
2) Lortkipanidze, Nodar     | 1 : | Beradze, Irakli        3- 4 ( 3.5- 3.5)
3) Keleptrishvili, Irakl    | 0 : | Kumsiashvili, Nikoloz  14- 6 ( 2.5- 3 )
4) Benidze, Gigla           | 0 : | Sibashvili, Giorgi     7- 11 ( 2.5- 3 )
5) Burduli, Guga            | 0 : | Nadirashvili, Shalva   13- 10 ( 2.5- 2.5)
6) Khomeriki, Nino          | 0 : | Nikolashvili, Giorgi   18- 2 ( 2 - 2 )
7) Volkov, Nika             | 1 : | Chkuaseli, Revaz       5- 15 ( 2 - 2 )
8) Tutisani, Noe            | 0 : | Chaidze, Temur         9- 17 ( 2 - 2 )
9) Ebralidze, Alexandre     | 1 : | Licheli, Luka          16- 20 ( 2 - 1.5)
10) Baghdasarov, Eduard     | 0 : | Mangiashvili, Otar     21- 12 ( 1.5- 1 )
11) Tskhadadze, Giorgi      | 1 : | Kuprava, Konstantine   19- 24 ( 1 - 1 )
12) Tsitsilashvili, Giorg   | 0 : | Tsilosani, Sergo       25- 23 ( 1 - 1 )
13) Javakhishvili, Mariam   | b : | 22- 0 ( 0 - )
|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

                                               IV ტური

 Brd Name Results Name No Scores .
|---------------------------|-------|------------------------------------------|
1) Beradze, Irakli          | = : | Javakhadze, Zurab      4- 1 ( 3 - 3 )
2) Nikolashvili, Giorgi     | 0 : | Lortkipanidze, Nodar   2- 3 ( 2 - 2.5)
3) Tsereteli, Kakhaber      | 1 : | Volkov, Nika           8- 5 ( 2.5- 2 )
4) Kumsiashvili, Nikoloz    | 1 : | Ebralidze, Alexandre   6- 16 ( 2 - 2 )
5) Nadirashvili, Shalva     | = : | Benidze, Gigla         10- 7 ( 2 - 2 )
6) Sibashvili, Giorgi       | 1 : | Tutisani, Noe          11- 9 ( 2 - 2 )
7) Burduli, Guga            | 1 : | Tsilosani, Sergo       13- 23 ( 1.5- 1 )
8) Kuprava, Konstantine     | 0 : | Keleptrishvili, Irakl  24- 14 ( 1 - 1.5)
9) Mangiashvili, Otar       | 0 : | Khomeriki, Nino        12- 18 ( 1 - 1 )
10) Chkuaseli, Revaz        | 1 : | Tskhadadze, Giorgi     15- 19 ( 1 - 1 )
11) Chaidze, Temur          | 1 : | Tsitsilashvili, Giorg  17- 25 ( 1 - 1 )
12) Javakhishvili, Mariam   | 0 : | Licheli, Luka          22- 20 ( 0 - 0.5)
13) Baghdasarov, Eduard     | b : | 21- 0 ( 0.5- )
|---------------------------|-------|------------------------------------------|

                                                           III ტური

 Brd Name Results Name No Scores .
|---------------------------|-------|------------------------------------------|
1) Javakhadze, Zurab        | 1 : | Kumsiashvili, Nikoloz    1- 6 ( 2 - 2 )
2) Benidze, Gigla           | 0 : | Beradze, Irakli          7- 4 ( 2 - 2 )
3) Lortkipanidze, Nodar     | 1 : | Nadirashvili, Shalva     3- 10 ( 1.5- 2 )
4) Keleptrishvili, Irakl    | 0 : | Tsereteli, Kakhaber      14- 8 ( 1.5- 1.5)
5) Tsilosani, Sergo         | 0 : | Nikolashvili, Giorgi     23- 2 ( 1 - 1 )
6) Volkov, Nika             | 1 : | Tsitsilashvili, Giorg    5- 25 ( 1 - 1 )
7) Tutisani, Noe            | 1 : | Chkuaseli, Revaz         9- 15 ( 1 - 1 )
8) Sibashvili, Giorgi       | 1 : | Chaidze, Temur           11- 17 ( 1 - 1 )
9) Ebralidze, Alexandre     | 1 : | Mangiashvili, Otar       16- 12 ( 1 - 1 )
10) Khomeriki, Nino         | 0 : | Burduli, Guga            18- 13 ( 1 - 0.5)
11) Javakhishvili, Mariam   | 0 : | Tskhadadze, Giorgi       22- 19 ( 0 - 0 )
12) Licheli, Luka           | = : | Baghdasarov, Eduard      20- 21 ( 0 - 0 )
13) Kuprava, Konstantine    | b : | 24- 0 ( 0 - )
|---------------------------|-------|------------------------------------------|


                                                           II ტური

Brd Name Results Name No Scores .
|---------------------------|-------|------------------------------------------|
1) Tsitsilashvili, Giorg    | 0 : | Javakhadze, Zurab       25- 1 ( 1 - 1 )
2) Tsereteli, Kakhaber      | = : | Lortkipanidze, Nodar    8- 3 ( 1 - 1 )
3) Beradze, Irakli          | 1 : | Tutisani, Noe           4- 9 ( 1 - 1 )
4) Nadirashvili, Shalva     | 1 : | Volkov, Nika            10- 5 ( 1 - 1 )
5) Kumsiashvili, Nikoloz    | 1 : | Sibashvili, Giorgi      6- 11 ( 1 - 1 )
6) Mangiashvili, Otar       | 0 : | Benidze, Gigla          12- 7 ( 1 - 1 )
7) Burduli, Guga            | = : | Keleptrishvili, Irakl   13- 14 ( 0 - 1 )
8) Nikolashvili, Giorgi     | 1 : | Licheli, Luka           2- 20 ( 0 - 0 )
9) Chkuaseli, Revaz         | 1 : | Javakhishvili, Mariam   15- 22 ( 0 - 0 )
10) Tskhadadze, Giorgi      | 0 : | Ebralidze, Alexandre    19- 16 ( 0 - 0 )
11) Chaidze, Temur          | 1 : | Kuprava, Konstantine    17- 24 ( 0 - 0 )
12) Baghdasarov, Eduard     | 0 : | Khomeriki, Nino         21- 18 ( 0 - 0 )
13) Tsilosani, Sergo        | b : | 23- 0 ( 0 - )
|---------------------------|-------|------------------------------------------|

                                                                       I ტური

 Brd Name Results Name No Scores .
|---------------------------|-------|------------------------------------------|
1) Javakhadze, Zurab        | 1 : | Burduli, Guga           1- 13 ( 0 - 0 )
2) Keleptrishvili, Irakl    | 1 : | Nikolashvili, Giorgi    14- 2 ( 0 - 0 )
3) Lortkipanidze, Nodar     | 1 : | Chkuaseli, Revaz        3- 15 ( 0 - 0 )
4) Ebralidze, Alexandre     | 0 : | Beradze, Irakli         16- 4 ( 0 - 0 )
5) Volkov, Nika             | 1 : | Chaidze, Temur          5- 17 ( 0 - 0 )
6) Khomeriki, Nino          | 0 : | Kumsiashvili, Nikoloz   18- 6 ( 0 - 0 )
7) Benidze, Gigla           | 1 : | Tskhadadze, Giorgi      7- 19 ( 0 - 0 )
8) Licheli, Luka            | 0 : | Tsereteli, Kakhaber     20- 8 ( 0 - 0 )
9) Tutisani, Noe            | 1 : | Baghdasarov, Eduard     9- 21 ( 0 - 0 )
10) Javakhishvili, Mariam   | 0 : | Nadirashvili, Shalva    22- 10 ( 0 - 0 )
11) Sibashvili, Giorgi      | 1 : | Tsilosani, Sergo        11- 23 ( 0 - 0 )
12) Kuprava, Konstantine    | 0 : | Mangiashvili, Otar      24- 12 ( 0 - 0 )
13) Tsitsilashvili, Giorg   | b : | 25- 0 ( 0 - )
|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

 

აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!