საქართველოს ჩემპიონატი 12 წლის გოგონათა შორის

5-13 მაისი, 2012წ.

 

 

Ranking standing                                                              .

--------------------------------------------------------------------------------

Rank   N Fed Tit Rating Name                          Total   Tie-Break Colors             

--------------------------------------------------------------------------------

  1)   2 GEO wf 1622    Jibuti, Nata                   8      39    bwbwbwbwb

  2)  14 GEO            Koridze, Lile                  6.5    30    wbwbwbbww

  3)   1 GEO wf 1637    Jalaghonia, Nino               6      32    wbwbwbwbb

  4)  15 GEO            Kostava, Elene                 6      31.5  bwbwbwbbw

  5)  21 GEO            Sidamonidze, Anastasia         6      31.5  bbwbwwbwb

  6)  10 GEO            Gurjievi, Mariam               5.5    28.5  bwwbwbwbb

  7)   5 GEO    1351    Dolidze, Mariam                5.5    26    wbwbwbwbw

  8)  17 GEO            Margvelashvili, Gvantsa        5      24    bwbwbwbww

  9)   3 GEO    1548    Janiashvili, Mariam            5      20    wbwbwbwbw

 10)   8 GEO            Esadze, Tamar                  4.5    29.5  bwbwbwwbb

 11)  25 GEO            Kaviladze, Lizi                4.5    26.5   bwbwbwbw

 12)  20 GEO            Sanikidze, Salome              4.5    24.5  wwbbwbwwb

 13)   4 GEO    1452    Imnadze, Lika                  4.5    24    bwbwbwbwb

 14)   6 GEO            Chomakhidze, Mariam            4.5    20.5  bwbwbwwbw

 15)  11 GEO            Kapanadze, Tata                4.5    16.5  wbb wbwwb

 16)  13 GEO            Khutsurauli, Salome            4      26    bwbwbbwbw

 17)  23 GEO            Tsamalashvili, Mariam          4      22.5  bbwwbwbbw

 18)  22 GEO            Stepanova, Olgha               4      17.5  wwbbwbww 

 19)  16 GEO            Lagazauri, Tamar               4      16    wbww bbwb

 20)   9 GEO            Getsadze, Mariam               4      15    wbwbwbb w

 21)  24 GEO            Tsomaia, Ekaterine             3.5    21    w bwbwbwb

 22)  12 GEO            Kharazi, Anastasia             3.5    19.5  bwwbbwbww

 23)   7 GEO            Chonishvili, Eka               3.5    15.5  wbwbww bb

 24)  19 GEO            Parchukidze, Tamar             3.5    14.5  bwbwb wbw

 25)  18 GEO            Melashvili, Nino               2.5    13.5  wb wbwbwb

--------------------------------------------------------------------------------

 

                                                          IX ტური

 Brd  Name                   Results  Name                     No      Scores  .

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

   1) Margvelashvili, Gvant | 0 : 1 | Jibuti, Nata           17-  2 ( 5  - 7  )

   2) Koridze, Lile         | = : = | Sidamonidze, Anastasi  14- 21 ( 6  - 5.5)

   3) Kostava, Elene        | 1 : 0 | Jalaghonia, Nino       15-  1 ( 5  - 6  )

   4) Dolidze, Mariam       | 1 : 0 | Sanikidze, Salome       5- 20 ( 4.5- 4.5)

   5) Kaviladze, Lizi       | 0 : 1 | Gurjievi, Mariam       25- 10 ( 4.5- 4.5)

   6) Janiashvili, Mariam   | 1 : 0 | Esadze, Tamar           3-  8 ( 4  - 4.5)

   7) Tsamalashvili, Mariam | 0 : 1 | Imnadze, Lika          23-  4 ( 4  - 3.5)

   8) Khutsurauli, Salome   | 0 : 1 | Kapanadze, Tata        13- 11 ( 4  - 3.5)

   9) Chomakhidze, Mariam   | 1 : 0 | Tsomaia, Ekaterine      6- 24 ( 3.5- 3.5)

  10) Parchukidze, Tamar    | 0 : 1 | Lagazauri, Tamar       19- 16 ( 3.5- 3  )

  11) Kharazi, Anastasia    | = : = | Chonishvili, Eka       12-  7 ( 3  - 3  )

  12) Getsadze, Mariam      | 1 : 0 | Melashvili, Nino        9- 18 ( 3  - 2.5)

  13) Stepanova, Olgha      | b :   |                        22-  0 ( 3  -    )

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

                                                         VIII ტური

 Brd Name Results Name No Scores .
|---------------------------|-------|------------------------------------------|
1) Jibuti, Nata             | 1 : 0 | Kostava, Elene        2- 15 ( 6 - 5 )
2) Sanikidze, Salome        | 0 : 1 | Jalaghonia, Nino      20- 1 ( 4.5- 5 )
3) Koridze, Lile            | 1 : 0 | Esadze, Tamar         14- 8 ( 5 - 4.5)
4) Sidamonidze, Anastasi    | 1 : 0 | Khutsurauli, Salome   21- 13 ( 4.5- 4 )
5) Margvelashvili, Gvant    | 1 : 0 | Tsamalashvili, Mariam 17- 23 ( 4 - 4 )
6) Imnadze, Lika            | 0 : 1 | Dolidze, Mariam       4- 5 ( 3.5- 3.5)
7) Tsomaia, Ekaterine       | 0 : 1 | Gurjievi, Mariam      24- 10 ( 3.5- 3.5)
8) Lagazauri, Tamar         | 0 : 1 | Kaviladze, Lizi       16- 25 ( 3 - 3.5)
9) Stepanova, Olgha         | 0 : 1 | Janiashvili, Mariam   22- 3 ( 3 - 3 )
10) Kharazi, Anastasia      | = : = | Chomakhidze, Mariam   12- 6 ( 2.5- 3 )
11) Kapanadze, Tata         | = : = | Chonishvili, Eka      11- 7 ( 3 - 2.5)
12) Melashvili, Nino        | 0 : 1 | Parchukidze, Tamar    18- 19 ( 2.5- 2.5)
13) Getsadze, Mariam        | b : | 9- 0 ( 2 - )
|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

                                                         VII ტური

 Brd  Name                   Results  Name                     No      Scores  .

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

   1) Esadze, Tamar         | 0 : 1 | Jibuti, Nata            8-  2 ( 4.5- 5  )

   2) Jalaghonia, Nino      | = : = | Koridze, Lile           1- 14 ( 4.5- 4.5)

   3) Khutsurauli, Salome   | 0 : 1 | Kostava, Elene         13- 15 ( 4  - 4  )

   4) Dolidze, Mariam       | 0 : 1 | Sidamonidze, Anastasi   5- 21 ( 3.5- 3.5)

   5) Sanikidze, Salome     | 1 : 0 | Tsomaia, Ekaterine     20- 24 ( 3.5- 3.5)

   6) Kaviladze, Lizi       | 0 : 1 | Tsamalashvili, Mariam  25- 23 ( 3.5- 3  )

   7) Janiashvili, Mariam   | 0 : 1 | Margvelashvili, Gvant   3- 17 ( 3  - 3  )

   8) Gurjievi, Mariam      | = : = | Imnadze, Lika          10-  4 ( 3  - 3  )

   9) Chomakhidze, Mariam   | = : = | Lagazauri, Tamar        6- 16 ( 2.5- 2.5)

  10) Kapanadze, Tata       | = : = | Melashvili, Nino       11- 18 ( 2.5- 2  )

  11) Stepanova, Olgha      | 1 : 0 | Getsadze, Mariam       22-  9 ( 2  - 2  )

  12) Parchukidze, Tamar    | = : = | Kharazi, Anastasia     19- 12 ( 2  - 2  )

  13) Chonishvili, Eka      | b :   |                         7-  0 ( 1.5-    )

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

                                                          VI ტური

 Brd  Name                   Results  Name                     No      Scores  .

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

   1) Jibuti, Nata          | 1 : 0 | Khutsurauli, Salome     2- 13 ( 4  - 4  )

   2) Sidamonidze, Anastasi | 0 : 1 | Jalaghonia, Nino       21-  1 ( 3.5- 3.5)

   3) Esadze, Tamar         | 1 : 0 | Kaviladze, Lizi         8- 25 ( 3.5- 3.5)

   4) Imnadze, Lika         | 0 : 1 | Koridze, Lile           4- 14 ( 3  - 3.5)

   5) Tsomaia, Ekaterine    | = : = | Dolidze, Mariam        24-  5 ( 3  - 3  )

   6) Kostava, Elene        | 1 : 0 | Gurjievi, Mariam       15- 10 ( 3  - 3  )

   7) Tsamalashvili, Mariam | = : = | Sanikidze, Salome      23- 20 ( 2.5- 3  )

   8) Kharazi, Anastasia    | 0 : 1 | Janiashvili, Mariam    12-  3 ( 2  - 2  )

   9) Chomakhidze, Mariam   | = : = | Kapanadze, Tata         6- 11 ( 2  - 2  )

  10) Margvelashvili, Gvant | 1 : 0 | Stepanova, Olgha       17- 22 ( 2  - 2  )

  11) Melashvili, Nino      | 0 : 1 | Lagazauri, Tamar       18- 16 ( 2  - 1.5)

  12) Chonishvili, Eka      | = : = | Getsadze, Mariam        7-  9 ( 1  - 1.5)

  13) Parchukidze, Tamar    | b :   |                        19-  0 ( 1  -    )

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

                                                           V ტური

 Brd  Name                   Results  Name                     No      Scores  .

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

   1) Jalaghonia, Nino      | = : = | Jibuti, Nata            1-  2 ( 3  - 3.5)

   2) Sidamonidze, Anastasi | = : = | Esadze, Tamar          21-  8 ( 3  - 3  )

   3) Gurjievi, Mariam      | 0 : 1 | Khutsurauli, Salome    10- 13 ( 3  - 3  )

   4) Koridze, Lile         | 1 : 0 | Kostava, Elene         14- 15 ( 2.5- 3  )

   5) Sanikidze, Salome     | = : = | Imnadze, Lika          20-  4 ( 2.5- 2.5)

   6) Kaviladze, Lizi       | 1 : 0 | Margvelashvili, Gvant  25- 17 ( 2.5- 2  )

   7) Janiashvili, Mariam   | 0 : 1 | Tsomaia, Ekaterine      3- 24 ( 2  - 2  )

   8) Dolidze, Mariam       | 1 : 0 | Kharazi, Anastasia      5- 12 ( 2  - 2  )

   9) Stepanova, Olgha      | = : = | Chomakhidze, Mariam    22-  6 ( 1.5- 1.5)

  10) Getsadze, Mariam      | 0 : 1 | Tsamalashvili, Mariam   9- 23 ( 1.5- 1.5)

  11) Chonishvili, Eka      | 0 : 1 | Melashvili, Nino        7- 18 ( 1  - 1  )

  12) Kapanadze, Tata       | 1 : 0 | Parchukidze, Tamar     11- 19 ( 1  - 1  )

  13) Lagazauri, Tamar      | b :   |                        16-  0 ( 0.5-    )

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

                                                          IV ტური

 Brd  Name                   Results  Name                     No      Scores  .

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

   1) Jibuti, Nata          | 1 : 0 | Gurjievi, Mariam        2- 10 ( 2.5- 3  )

   2) Kostava, Elene        | = : = | Sidamonidze, Anastasi  15- 21 ( 2.5- 2.5)

   3) Margvelashvili, Gvant | 0 : 1 | Jalaghonia, Nino       17-  1 ( 2  - 2  )

   4) Imnadze, Lika         | = : = | Kaviladze, Lizi         4- 25 ( 2  - 2  )

   5) Khutsurauli, Salome   | 1 : 0 | Dolidze, Mariam        13-  5 ( 2  - 2  )

   6) Esadze, Tamar         | 1 : 0 | Kharazi, Anastasia      8- 12 ( 2  - 2  )

   7) Chomakhidze, Mariam   | 0 : 1 | Sanikidze, Salome       6- 20 ( 1.5- 1.5)

   8) Tsamalashvili, Mariam | 0 : 1 | Koridze, Lile          23- 14 ( 1.5- 1.5)

   9) Melashvili, Nino      | 0 : 1 | Janiashvili, Mariam    18-  3 ( 1  - 1  )

  10) Tsomaia, Ekaterine    | 1 : 0 | Chonishvili, Eka       24-  7 ( 1  - 1  )

  11) Parchukidze, Tamar    | = : = | Stepanova, Olgha       19- 22 ( 0.5- 1  )

  12) Lagazauri, Tamar      | 0 : 1 | Getsadze, Mariam       16-  9 ( 0.5- 0.5)

  13) Kapanadze, Tata       | b :   |                        11-  0 ( 0  -    )

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

                                                          III ტური

 Brd  Name                   Results  Name                     No      Scores  .

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

   1) Sidamonidze, Anastasi | = : = | Jibuti, Nata           21-  2 ( 2  - 2  )

   2) Gurjievi, Mariam      | 1 : 0 | Esadze, Tamar          10-  8 ( 2  - 2  )

   3) Kaviladze, Lizi       | = : = | Kostava, Elene         25- 15 ( 1.5- 2  )

   4) Kharazi, Anastasia    | = : = | Imnadze, Lika          12-  4 ( 1.5- 1.5)

   5) Jalaghonia, Nino      | 1 : 0 | Tsomaia, Ekaterine      1- 24 ( 1  - 1  )

   6) Dolidze, Mariam       | 1 : 0 | Stepanova, Olgha        5- 22 ( 1  - 1  )

   7) Tsamalashvili, Mariam | = : = | Chomakhidze, Mariam    23-  6 ( 1  - 1  )

   8) Chonishvili, Eka      | 0 : 1 | Margvelashvili, Gvant   7- 17 ( 1  - 1  )

   9) Getsadze, Mariam      | 0 : 1 | Khutsurauli, Salome     9- 13 ( 0.5- 1  )

  10) Koridze, Lile         | 1 : 0 | Parchukidze, Tamar     14- 19 ( 0.5- 0.5)

  11) Lagazauri, Tamar      | 0 : 1 | Sanikidze, Salome      16- 20 ( 0.5- 0.5)

  12) Janiashvili, Mariam   | 1 : 0 | Kapanadze, Tata         3- 11 ( 0  - 0  )

  13) Melashvili, Nino      | b :   |                        18-  0 ( 0  -    )

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

                                                 II ტური

 Brd  Name                   Results  Name                     No      Scores  .

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

   1) Gurjievi, Mariam      | 1 : 0 | Jalaghonia, Nino       10-  1 ( 1  - 1  )

   2) Jibuti, Nata          | 1 : 0 | Chonishvili, Eka        2-  7 ( 1  - 1  )

   3) Kostava, Elene        | 1 : 0 | Dolidze, Mariam        15-  5 ( 1  - 1  )

   4) Chomakhidze, Mariam   | 0 : 1 | Sidamonidze, Anastasi   6- 21 ( 1  - 1  )

   5) Esadze, Tamar         | 1 : 0 | Tsamalashvili, Mariam   8- 23 ( 1  - 1  )

   6) Kharazi, Anastasia    | = : = | Kaviladze, Lizi        12- 25 ( 1  - 1  )

   7) Imnadze, Lika         | 1 : 0 | Janiashvili, Mariam     4-  3 ( 0.5- 0  )

   8) Khutsurauli, Salome   | 1 : 0 | Lagazauri, Tamar       13- 16 ( 0  - 0.5)

   9) Parchukidze, Tamar    | = : = | Getsadze, Mariam       19-  9 ( 0  - 0  )

  10) Margvelashvili, Gvant | 1 : 0 | Kapanadze, Tata        17- 11 ( 0  - 0  )

  11) Sanikidze, Salome     | = : = | Koridze, Lile          20- 14 ( 0  - 0  )

  12) Stepanova, Olgha      | 1 : 0 | Melashvili, Nino       22- 18 ( 0  - 0  )

  13) Tsomaia, Ekaterine    | b :   |                        24-  0 ( 0  -    )

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

     

                                                            I ტური

  Brd Name Results Name No Scores .
|---------------------------|-------|------------------------------------------|
1) Jalaghonia, Nino         | 1 : 0 | Khutsurauli, Salome   1- 13 ( 0 - 0 )
2) Koridze, Lile            | 0 : 1 | Jibuti, Nata          14- 2 ( 0 - 0 )
3) Janiashvili, Mariam      | 0 : 1 | Kostava, Elene        3- 15 ( 0 - 0 )
4) Lagazauri, Tamar         | = : = | Imnadze, Lika         16- 4 ( 0 - 0 )
5) Dolidze, Mariam          | 1 : 0 | Margvelashvili, Gvant 5- 17 ( 0 - 0 )
6) Melashvili, Nino         | 0 : 1 | Chomakhidze, Mariam   18- 6 ( 0 - 0 )
7) Chonishvili, Eka         | 1 : 0 | Parchukidze, Tamar    7- 19 ( 0 - 0 )
8) Sanikidze, Salome        | 0 : 1 | Esadze, Tamar         20- 8 ( 0 - 0 )
9) Getsadze, Mariam         | 0 : 1 | Sidamonidze, Anastasi 9- 21 ( 0 - 0 )
10) Stepanova, Olgha        | 0 : 1 | Gurjievi, Mariam      22- 10 ( 0 - 0 )
11) Kapanadze, Tata         | 0 : 1 | Tsamalashvili, Mariam 11- 23 ( 0 - 0 )
12) Tsomaia, Ekaterine      | 0 : 1 | Kharazi, Anastasia    24- 12 ( 0 - 0 )
13) Kaviladze, Lizi         | b : | 25- 0 ( 0 - )
|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

RANK  ID_No     NAME                       TITLE WT FED RAT  GAME BIRTHDATE SEX

--------------------------------------------------------------------------------

   1) 13605895  Jalaghonia, Nino............. wf wf GEO 1637   8  04.04.2000 w

   2) 13603094  Jibuti, Nata................. wf wf GEO 1622   4  09.01.2000 w

   3) 13612077  Janiashvili, Mariam..........       GEO 1548  19  07.07.2000 w

   4) 13611836  Imnadze, Lika................       GEO 1452  12  13.03.2001 w

   5) 13608509  Dolidze, Mariam..............       GEO 1351   7  19.04.2000 w

   6)           Chomakhidze, Mariam..........       GEO           19.08.2000 w

   7)           Chonishvili, Eka.............       GEO           21.03.2001 w

   8) 13611186  Esadze, Tamar................       GEO           02.10.2003 w

   9)           Getsadze, Mariam.............       GEO           18.04.2001 w

  10) 13611925  Gurjievi, Mariam.............       GEO           16.08.2001 w

  11) 13608428  Kapanadze, Tata..............       GEO           26.05.2001 w

  12) 13611917  Kharazi, Anastasia...........       GEO           17.01.2001 w

  13)           Khutsurauli, Salome..........       GEO           14.12.2001 w

  14)           Koridze, Lile................       GEO           16.10.2001 w

  15) 13603280  Kostava, Elene...............       GEO           19.01.2001 w

  16)           Lagazauri, Tamar.............       GEO           16.10.2002 w

  17) 13610309  Margvelashvili, Gvantsa......       GEO           04.04.2001 w

  18)           Melashvili, Nino.............       GEO           08.04.2000 w

  19) 13612247  Parchukidze, Tamar...........       GEO           26.10.2001 w

  20) 13611208  Sanikidze, Salome............       GEO           31.08.2001 w

  21) 13611194  Sidamonidze, Anastasia.......       GEO           26.03.2002 w

  22) 13610651  Stepanova, Olgha.............       GEO           20.05.2001 w

  23) 13612298  Tsamalashvili, Mariam........       GEO           07.04.2001 w

  24) 13611895  Tsomaia, Ekaterine...........       GEO           12.09.2001 w

  25) 13611909  Kaviladze, Lizi..............       GEO           14.08.2001 w

-------------------------------------------------------------------------------

 

აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!