საქართველოს ჩემპიონატი 18 წლის  გოგონათა შორის

26 აპრილი 4 მაისი

    

                            

  1  qaquTia ada                      8.0  49.5  43.25  41.0  1702 1928 +0.79
  2.    3  xomeriki nino               7.0  47.5  35.00  37.5  1625 1970 +0.90
  3.    1  WolaZe mariami              6.5  48.0  30.25  31.5  1852 1491 -1.40
  4.   29  TedoSvili ana               6.0  44.0  25.00  31.0  0000 1695 0   
       28  svaniZe ela                 6.0  46.0  29.75  30.0  0000 1557 0   
       21  kekeliZe qeTi               6.0  40.0  26.00  26.5  0000  843 0   
  7.   23  koxreiZe TaTia              5.5  49.5  26.50  34.5  0000 1580  1580
        5  mJavia mariami              5.5  48.0  26.50  31.5  1488 1025 -0.23
       12  daxundariZe nino            5.5  49.0  26.75  29.5  0000 1408 0   
       13  faSkuriZe Tamari            5.5  37.0  21.00  23.0  0000  843 0   
       11  CubiniZe medea              5.5  35.5  18.75  19.0  0000 2197 0   
 12.   17  jibuti nata                 5.0  48.0  24.00  27.5  0000 1541 0   
       16  jalaRonia nino              5.0  49.0  24.75  27.0  0000 1382 0   
       33  wulaia mariami              5.0  40.0  18.50  24.0  0000 1009 0   
       32  WolaZe Tea                  5.0  41.5  21.50  23.0  0000  811 0   
 16.    4  xomeriki qeTi               4.5  47.0  21.75  24.5  1520 1175 -0.12
       15  gumberiZe nino              4.5  45.5  19.75  24.5  0000 1418 0   
       25  laRaZe Tiko                 4.5  39.5  14.25  23.5  0000 1025 0   
       19  jogliZe magda               4.5  42.5  17.75  22.5  0000 1025 0   
       34  xorgoaSvili ana             4.5  38.0  15.75  19.5  0000  -   0   
        6  abramiSvili qeTi            4.5  40.0  17.25  19.5  0000  -   0   
 22.   26  margvelaSvili gvanca        4.0  44.5  17.50  25.0  0000  948

 

                            07-round

    1    qaquTia ada         ( 5) - koxreiZe TaTia      ( 5 )     2- 23       
  2    xomeriki nino       ( 5 ) - margvelaSvili gvanca( 4 )     3- 26       
  3    mJavia mariami      ( 4 ) - WolaZe Tea          ( 4 )     5- 32       
  4    daxundariZe nino    ( 4 ) - svaniZe ela         ( 4 )    12- 28       
  5    TedoSvili ana       ( 4 ) - jalaRonia nino      ( 4 )    29- 16       
  6    jibuti nata         ( 3) - WolaZe mariami      ( 3)    17-  1       
  7    wulaia mariami      ( 3) - xomeriki qeTi       ( 3)    33-  4       
  8    gumberiZe nino      ( 3) - jogliZe magda       ( 3 )    15- 19       
  9    xorgoaSvili ana     ( 3 ) - kikviZe xatia       ( 3 )    34- 22       
 10    kekeliZe qeTi       ( 3 ) - abramiSvili qeTi    ( 2)    21-  6       
 11    faSkuriZe Tamari    ( 2) - siraZe Tekla        ( 2)    13- 27       
 12    CubiniZe medea      ( 2) - tuRuSi nazi         ( 2)    11- 31       
 13    laRaZe Tiko         ( 2) - tuRuSi ana          ( 2 )    25- 30       
 14    bibiCaZe salome     ( 2 ) - caguria Tika        ( 2 )     7-  8       
 15    kvernaZe Tekla      ( 0) - caguria mariami     ( 2 )    24-  9       
 16    kapanaZe sandra     ( 1) - jixvaZe mariami     ( 1)    20- 18       
 17    CalaZe mariami      ( 1) - gogiCova viqtoria   ( 1 )    10- 14

 

                           06-round

1 qaquTia ada              ( 4�) - mJavia mariami      ( 4 ) 2- 5
2 koxreiZe TaTia           ( 4 ) - TedoSvili ana       ( 4 ) 23- 29
3 WolaZe mariami           ( 3�) - xomeriki nino       ( 4 ) 1- 3
4 jalaRonia nino           ( 3 ) - jibuti nata         ( 3�) 16- 17
5 svaniZe ela              ( 3 ) - jogliZe magda       ( 3 ) 28- 19
6 kikviZe xatia            ( 3 ) - daxundariZe nino    ( 3 ) 22- 12
7 WolaZe Tea               ( 3 ) - kekeliZe qeTi       ( 3 ) 32- 21
8 margvelaSvili gvanca     ( 3 ) - laRaZe Tiko         ( 2�) 26- 25
9 xomeriki qeTi            ( 2�) - faSkuriZe Tamari    ( 2�) 4- 13
10 abramiSvili qeTi        ( 2�) - gumberiZe nino      ( 2�) 6- 15
11 caguria Tika            ( 2 ) - wulaia mariami      ( 2�) 8- 33
12 caguria mariami         ( 2 ) - xorgoaSvili ana     ( 2 ) 9- 34
13 siraZe Tekla            ( 2 ) - CubiniZe medea      ( 2 ) 27- 11
14 tuRuSi nazi             ( 1�) - CalaZe mariami      ( 1�) 31- 10
15 jixvaZe mariami         ( 1�) - bibiCaZe salome     ( 1 ) 18- 7
16 tuRuSi ana              ( 1 ) - kvernaZe Tekla      ( 0�) 30- 24
17 gogiCova viqtoria       ( 1 ) - kapanaZe sandra     ( 0�) 14- 20

 

 

 

 

აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!