საქართველოს ჩემპიონატი 12 წლის ჭაბუკთა შორის

12 20 მაისი

 

    1.    3  kelaptriSvili irakli        7.5  49.0  38.25  41.0  1719 1726 +0.01
        2  sibaSvili giorgi            7.5  54.0  43.75  39.0  1726 1922 +0.50
       62  solomoniZe giorgi           7.5  53.5  43.00  38.0  0000 1853 0   
  4.   67  TuTisani noe                6.5  51.0  33.00  35.5  0000 1049 0   
        8  axvlediani irakli           6.5  49.0  34.50  32.0  0000 1719 0   
      
12  belqania romani             6.5  42.5  31.00  28.0  0000 2361 0   
  7.  
28  Rvamberia nika              6.0  50.5  29.00  35.0  0000 1682 0   
       60  sinataSvili soso            6.0  45.5  28.50  31.0  0000 1691 0   
        9  babuxadia levani            6.0  46.5  27.00  30.0  0000 1049 0   
        1  berZenaZe nikolozi          6.0  48.0  27.50  30.0  1738 1049 -0.52
       29  gvenetaZe daviTi            6.0  52.0  33.00  30.0  0000 1007 0   
       64  surgulaZe aleqsandre        6.0  45.0  27.50  29.0  0000  -   0   
       45  managaZe nodari             6.0  45.0  27.25  28.5  0000 1412 0   
       51  oTxozoria Temuri            6.0  40.5  24.50  27.5  0000  -   0   
        7  asaTiani luka               6.0  44.0  27.75  25.5  0000  -   0   
 16.   44  liCeli luka                 5.5  54.5  31.75  31.5  0000 1716 0   
        4  mRvdelaZe uCa               5.5  47.5  27.75  30.5  1684  -   +0.00
       42  kveselava giorgi            5.5  45.5  24.00  29.5  0000 1705 0   
       30  jangvelaZe daTo             5.5  43.5  24.75  25.5  0000  -   0   
       48  mumlaZe sandro              5.5  45.5  25.50  25.5  0000  -   0   
 21.   58  SariqaZe irakli             5.0  49.5  25.00  30.5  0000 1489 0   
       31  Jordania saba               5.0  45.0  24.50  29.5  0000 1684 0   
        5  xideSeli guguna             5.0  43.5  22.00  28.5  1644  -   +0.00
       13  bibilaSvili aleqsandre      5.0  47.0  22.25  27.5  0000  -   0   
       
6  absariZe gigi               5.0  47.0  24.50  26.5  0000  -   0   
       11  beWvaia giorgi              5.0  39.0  16.50  25.0  0000  -   0   
       32  kalandia amirani            5.0  40.5  17.25  24.5  0000 1498 0   
       19  furcxvaniZe giorgi          5.0  37.5  16.25  24.5  0000  -   0   
       65  svanaZe arCili              5.0  40.5  19.75  22.5  0000  -   0   
       68  wilosani gela               5.0  38.5  20.00  22.5  0000  -   0   
       23  gogoliZe nugzari            5.0  35.0  14.50  21.0  0000  -   0   
 32.   24  gogoxia joni                4.5  46.0  19.00  28.5  0000 1061 0   
       16  cirekiZe baqari             4.5  45.5  20.00  26.0  0000  -   0   
       50  nemsaZe levani              4.5  46.0  18.50  25.5  0000 1575 0   
       25  gordaZe papuna              4.5  41.5  18.75  23.0  0000 1007 0   
       66  SvangiraZe dimitri          4.5  41.5  18.25  23.0  0000  -   0   
       53  fofxaZe irakli              4.5  42.0  18.25  22.5  0000 1684 0   
       69  xafava nika                 4.5  37.0  15.50  21.5  0000  -   0   
       43  leviZe giviko               4.5  43.0  18.50  21.0  0000  -   0   
       18  fanCuliZe avTandili         4.5  38.5  16.75  18.0  0000  -   0   
 41.   14  boboxiZe giorgi             4.0  44.0  13.00  30.0  0000 1042 0   
       41  kublaSvili mixeili          4.0  43.5  15.50  21.5  0000  -   0   
       55  quriZe miSiko               4.0  36.0  13.00  21.0  0000  967 0   
       47  muSkudiani beqa             4.0  42.0  16.00  19.0  0000 1005 0   
       21  gigiaZe rati                4.0  34.0  10.50  18.0  0000  -   0   
       39  kostava elene               4.0  37.5  15.25  17.5  0000 1007 0   
       38  kokaia gurami               4.0  40.5  12.50  16.0  0000 1052 0   
 48.   61  sirbilaZe mironisi          3.5  36.0  11.75  21.5  0000  -   0   
       70  xuxunaiSvili Tengizi        3.5  38.0  12.25  19.5  0000  -   0   
       52  osaZe beqa                  3.5  41.0  13.25  19.0  0000  -   0   
       37  kiziria niko                3.5  40.0  12.75  17.0  0000 1049 0   
       36  kiziria mixeili             3.5  40.0  12.25  16.5  0000 1061 0   
       17  dvaliSvili baCo             3.5  31.5   9.50  16.5  0000  -   0   
       63  sulaberiZe giorgi           3.5  32.0   9.00  16.0  0000  -   0   
       57  santuriani denisi           3.5  31.5   9.00  16.0  0000  -   0   
       27  gvalia gurami               3.5  36.0   9.25  13.5  0000  -   0   
       56  ruxaZe beqa                 3.5  32.0  11.50  13.0  0000  -   0   
       33  xvadagiani nika             3.5  31.0   9.25  12.5  0000  -   0   
 59.   20  gelovani mixeili            3.0  39.5  12.00  19.0  0000  -   0   
       40  kuWuxiZe luka               3.0  38.0  10.00  17.0  0000  967 0   
       22  giorgobiani mixeili         3.0  31.0   6.00  16.0  0000  -   0   
       26  gorgoZe giorgi              3.0  33.0   7.75  11.5  0000  -   0   
       59  SarvaZe Tamazi              3.0  28.5   5.50  10.0  0000  -   0   
       15  CiraZe daTo                 3.0  27.0   4.50  10.0  0000  -   0   
       10  bakuraZe omari              3.0  31.0   7.00  10.0  0000  -   0   
 66.   46  msxilaZe saba               2.5  35.0   7.50  14.5  0000  -   0   
       35  kenWaZe vitali              2.5  28.0   4.25  12.5  0000  -   0   
 68.   54  qorTua iakobi               1.5  27.5   2.75   5.5  0000  -   0   
 69.   71  00000000000000              1.0  40.5  20.25   9.0  0000  -   0   
       49  nakaiZe tristani            1.0  28.0   1.00   7.0  0000  -   0   
       34  karlaevi niko               1.0  25.5   1.50   4.0  0000  -   0   
 

                                                                    07-round

  1    kelaptriSvili irakli( 5) - sibaSvili giorgi    ( 5)     3-  2       
  2    TuTisani noe        ( 5 ) - solomoniZe giorgi   ( 5 )    67- 62       
  3    liCeli luka         ( 4) - Rvamberia nika      ( 5 )    44- 28       
  4    berZenaZe nikolozi  ( 4 ) - gogoxia joni        ( 4)     1- 24       
  5    surgulaZe aleqsandre( 4 ) - boboxiZe giorgi     ( 4 )    64- 14       
  6    Jordania saba       ( 4 ) - axvlediani irakli   ( 4 )    31-  8       
  7    babuxadia levani    ( 4 ) - SariqaZe irakli     ( 4 )     9- 58       
  8    managaZe nodari     ( 4 ) - mRvdelaZe uCa       (4 )    45-  4       
  9    bibilaSvili aleqsand( 4 ) - sinataSvili soso    ( 4 )    13- 60       
 10    gvenetaZe daviTi    ( 4 ) - belqania romani     ( 4 )    29- 12       
 11    kveselava giorgi    ( 3) - xuxunaiSvili Tengizi( 3)    42- 70       
 12    xideSeli guguna     ( 3) - quriZe miSiko       ( 3)     5- 55       
 13    mumlaZe sandro      ( 3) - absariZe gigi       ( 3)    48-  6       
 14    SvangiraZe dimitri  ( 3) - jangvelaZe daTo     ( 3)    66- 30       
 15    dvaliSvili baCo     ( 3 ) - kalandia amirani    ( 3)    17- 32       
 16    kublaSvili mixeili  ( 3 ) - cirekiZe baqari     ( 3 )    41- 16       
 17    oTxozoria Temuri    ( 3 ) - beWvaia giorgi      ( 3 )    51- 11       
 18    furcxvaniZe giorgi  ( 3 ) - nemsaZe levani      ( 3 )    19- 50       
 19    asaTiani luka       ( 3 ) - osaZe beqa          ( 3 )     7- 52       
 20    leviZe giviko       ( 3 ) - gelovani mixeili    ( 3 )    43- 20       
 21    gogoliZe nugzari    ( 3 ) - wilosani gela       ( 3 )    23- 68       
 22    sirbilaZe mironisi  ( 3 ) - gordaZe papuna      ( 2)    61- 25       
 23    xafava nika         ( 2) - kostava elene       ( 2)    69- 39

                          06-round
1 solomoniZe giorgi       ( 4�) - kelaptriSvili irakli ( 5 ) 62- 3
2 sibaSvili giorgi        ( 4�) - babuxadia levani     ( 4 ) 2- 9
3 boboxiZe giorgi         ( 4 ) - TuTisani noe         ( 4 ) 14- 67
4 Rvamberia nika          ( 4 ) - xideSeli guguna      ( 3�) 28- 5
5 mRvdelaZe uCa           ( 3�) - Jordania saba        ( 3�) 4- 31
6 SariqaZe irakli         ( 3�) - bibilaSvili aleqsand ( 3�) 58- 13
7 gogoxia joni            ( 3�) - kveselava giorgi     ( 3�) 24- 42
8 axvlediani irakli       ( 3�) - gvenetaZe daviTi     ( 3�) 8- 29
9 beWvaia giorgi          ( 3 ) - liCeli luka          ( 3�) 11- 44
10 sinataSvili soso       ( 3 ) - furcxvaniZe giorgi   ( 3 ) 60- 19
11 cirekiZe baqari        ( 3 ) - managaZe nodari      ( 3 ) 16- 45
12 nemsaZe levani         ( 3 ) - berZenaZe nikolozi   ( 3 ) 50- 1
13 surgulaZe aleqsandre   ( 3 ) - asaTiani luka        ( 3 ) 64- 7
14 jangvelaZe daTo        ( 3 ) - mumlaZe sandro       ( 3 ) 30- 48
15 belqania romani        ( 3 ) - kublaSvili mixeili   ( 3 ) 12- 41
16 absariZe gigi          ( 2�) - oTxozoria Temuri     ( 3 ) 6- 51
17 SvangiraZe dimitri     ( 2�) - xafava nika          ( 2�) 66- 69
18 xuxunaiSvili Tengizi   ( 2�) - gordaZe papuna       ( 2�) 70- 25
19 kalandia amirani       ( 2�) - svanaZe arCili       ( 2�) 32- 65
20 quriZe miSiko          ( 2�) - giorgobiani mixeili  ( 2 ) 55- 22
21 kokaia gurami          ( 2 ) - sirbilaZe mironisi   ( 2 ) 38- 61
22 kiziria mixeili        ( 2 ) - fofxaZe irakli       ( 2 ) 36- 53
23 gelovani mixeili       ( 2 ) - muSkudiani beqa      ( 2 ) 20- 47
24 wilosani gela          ( 2 ) - kiziria niko         ( 2 ) 68- 37
25 msxilaZe saba          ( 2 ) - gogoliZe nugzari     ( 2 ) 46- 23
26 kuWuxiZe luka          ( 2 ) - dvaliSvili baCo      ( 2 ) 40- 17
27 fanCuliZe avTandili    ( 2 ) - leviZe giviko        ( 2 ) 18- 43
28 osaZe beqa             ( 2 ) - xvadagiani nika      ( 1�) 52- 33
29 sulaberiZe giorgi      ( 1�) - kenWaZe vitali       ( 1�) 63- 35
30 kostava elene          ( 1�) - gvalia gurami        ( 1�) 39- 27
31 nakaiZe tristani       ( 1 ) - gigiaZe rati         ( 1 ) 49- 21
32 bakuraZe omari         ( 1 ) - santuriani denisi    ( 1 ) 10- 57
33 gorgoZe giorgi         ( 1 ) - SarvaZe Tamazi       ( 1 ) 26- 59
34 ruxaZe beqa            ( 1 ) - CiraZe daTo          ( 1 ) 56- 15
35 qorTua iakobi          ( 0�) - karlaevi niko        ( 0 ) 54- 34

აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!