"ნანა ალექსანდრიას თასი-2008"                  "Nana Alexandria Cup-2008"

პარტიები                                                       All Games

  1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 Round 9 Round
8 წლის გოგონები, Girls U8
8 წლის ჭაბუკები, Boys U8
10 წლის გოგონები, Girls U10
10 წლის ჭაბუკები, Boys U10
12 წლის გოგონები, Girls U12
12 წლის ჭაბუკები, Boys U12
16 წლის გოგონები, Girls U16
16 წლის ჭაბუკები, Boys U16

 

აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!