ქ. ფოთის ნანა ალექსანდრიას სახელობის ფოთის

ჭადრაკის და შაშის კომპლექსური სასპორტო სკოლა.

 

მისამართი: ფოთი, ლაგრანჟეს ქ. #4

ტელ: 8293 28817, 893399264

ფაქსი: 8293 28817

E-mail: chesspoti@yahoo.com

აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!