ვახტანგ ქარსელაძის მემორიალი 14 წლამდე

2329 ივნისი

 

                                             VII ტური

 Brd Name Results Name No Scores .
|---------------------------|-------|------------------------------------------|
1) Avaza, Gurgenidze     | : | Luka&Gio, Gogichaishv 4- 2 ( 3.5- 6 )
2) Sasakhle-2, Khantadze | : | Komarovi, Kakhabrishv 13- 1 ( 4 - 4 )
3) Dolidze-3, Dolidze    | : | Andria, Toria 9- 5 ( 1 - 4 )
4) Dolidze-2, Dolidze    | : | Samorine, Melashvili 8- 12 ( 3.5- 2.5)
5) Paiki-2, Gorgadze     | : | Dolidze-1, Dolidze 11- 7 ( 1.5- 3.5)
6) Erekle, Markozashvili | : | Aisi, Macharashvili 10- 3 ( 2.5- 3 )
7) Chiraghdani, Vashakid | b : | 6- 0 ( 3 - )
|---------------------------|-------|------------------------------------------|
 

                                                VI ტური

 Brd Name Results Name No Scores .
|---------------------------|-------|------------------------------------------|
1) Luka&Gio, Gogichaishv | 1 : | Chiraghdani, Vashakid 2- 6 ( 5 - 3 )
2) Andria, Toria         | 1 : | Komarovi, Kakhabrishv 5- 1 ( 3 - 4 )
3) Paiki-2, Gorgadze     | 0 : | Sasakhle-2, Khantadze 11- 13 ( 1.5- 3 )
4) Samorine, Melashvili  | 0 : | Avaza, Gurgenidze 12- 4 ( 2.5- 2.5)
5) Dolidze-1, Dolidze    | 1 : | Erekle, Markozashvili 7- 10 ( 2.5- 2.5)
6) Dolidze-3, Dolidze    | 0 : | Dolidze-2, Dolidze 9- 8 ( 1 - 2.5)
7) Aisi, Macharashvili   | b : | 3- 0 ( 2 - )
|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

                                               V ტური

 Brd  Name                   Results  Name                     No      Scores  .

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

   1) Andria, Toria         | 0 :   | Luka&Gio, Gogichaishv   5-  2 ( 3  - 4  )

   2) Komarovi, Kakhabrishv | 1 :   | Samorine, Melashvili    1- 12 ( 3  - 2.5)

   3) Sasakhle-2, Khantadze | = :   | Dolidze-1, Dolidze     13-  7 ( 2.5- 2  )

   4) Aisi, Macharashvili   | 0 :   | Chiraghdani, Vashakid   3-  6 ( 2  - 2  )

   5) Avaza, Gurgenidze     | = :   | Dolidze-2, Dolidze      4-  8 ( 2  - 2  )

   6) Erekle, Markozashvili | = :   | Paiki-2, Gorgadze      10- 11 ( 2  - 1  )

   7) Dolidze-3, Dolidze    | b :   |                         9-  0 ( 0  -    )

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

                                               IV ტური 

 Brd  Name                   Results  Name                     No      Scores  .

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

   1) Luka&Gio, Gogichaishv | 1 :   | Sasakhle-2, Khantadze   2- 13 ( 3  - 2.5)

   2) Chiraghdani, Vashakid | 0 :   | Komarovi, Kakhabrishv   6-  1 ( 2  - 2  )

   3) Dolidze-2, Dolidze    | 0 :   | Andria, Toria           8-  5 ( 2  - 2  )

   4) Dolidze-1, Dolidze    | = :   | Aisi, Macharashvili     7-  3 ( 1.5- 1.5)

   5) Samorine, Melashvili  | 1 :   | Paiki-2, Gorgadze      12- 11 ( 1.5- 1  )

   6) Avaza, Gurgenidze     | 1 :   | Dolidze-3, Dolidze      4-  9 ( 1  - 0  )

   7) Erekle, Markozashvili | b :   |                        10-  0 ( 1  -    )

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

                                       III ტური

 Brd  Name                   Results  Name                     No      Scores  .

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

   1) Komarovi, Kakhabrishv | 0 :   | Luka&Gio, Gogichaishv   1-  2 ( 2  - 2  )

   2) Andria, Toria         | = :   | Chiraghdani, Vashakid   5-  6 ( 1.5- 1.5)

   3) Sasakhle-2, Khantadze | 1 :   | Avaza, Gurgenidze      13-  4 ( 1.5- 1  )

   4) Aisi, Macharashvili   | = :   | Samorine, Melashvili    3- 12 ( 1  - 1  )

   5) Dolidze-2, Dolidze    | 1 :   | Erekle, Markozashvili   8- 10 ( 1  - 1  )

   6) Dolidze-3, Dolidze    | 0 :   | Dolidze-1, Dolidze      9-  7 ( 0  - 0.5)

   7) Paiki-2, Gorgadze     | b :   |                        11-  0 ( 0  -    )

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

                                                II ტური

 Brd  Name                   Results  Name                     No      Scores  .

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

   1) Avaza, Gurgenidze     | 0 :   | Komarovi, Kakhabrishv   4-  1 ( 1  - 1  )

   2) Luka&Gio, Gogichaishv | 1 :   | Aisi, Macharashvili     2-  3 ( 1  - 1  )

   3) Chiraghdani, Vashakid | = :   | Sasakhle-2, Khantadze   6- 13 ( 1  - 1  )

   4) Dolidze-1, Dolidze    | = :   | Andria, Toria           7-  5 ( 0  - 0.5)

   5) Paiki-2, Gorgadze     | 0 :   | Dolidze-2, Dolidze     11-  8 ( 0.5- 0  )

   6) Dolidze-3, Dolidze    | 0 :   | Erekle, Markozashvili   9- 10 ( 0  - 0  )

   7) Samorine, Melashvili  | b :   |                        12-  0 ( 0  -    )

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

                                               I ტური

 Brd  Name                   Results  Name                     No      Scores  .

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

   1) Komarovi, Kakhabrishv | 1 :   | Dolidze-1, Dolidze      1-  7 ( 0  - 0  )

   2) Dolidze-2, Dolidze    | 0 :   | Luka&Gio, Gogichaishv   8-  2 ( 0  - 0  )

   3) Aisi, Macharashvili   | 1 :   | Dolidze-3, Dolidze      3-  9 ( 0  - 0  )

   4) Erekle, Markozashvili | 0 :   | Avaza, Gurgenidze      10-  4 ( 0  - 0  )

   5) Andria, Toria         | = :   | Paiki-2, Gorgadze       5- 11 ( 0  - 0  )

   6) Samorine, Melashvili  | 0 :   | Chiraghdani, Vashakid  12-  6 ( 0  - 0  )

   7) Sasakhle-2, Khantadze | b :   |                        13-  0 ( 0  -    )

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

                           

             

 

აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!