ვახტანგ ქარსელაძის მემორიალი 10 წლამდე

2329 ივნისი

      

                                            VII ტური

 Brd Name Results Name No Scores .
|---------------------------|-------|------------------------------------------|
1) Dolidze-9, Dolidze     | : | NTN, Gurgenidze 4- 2 ( 4 - 5 )
2) Pegasi, Tsereteli      | : | Ganatleba, Getia 7- 14 ( 5 - 4 )
3) Polusi, Otiashvili     | : | Aisi, Macharashvili 17- 1 ( 3.5- 4.5)
4) Paiki, Gorgadze        | : | 151 skola, Kviriashvi 6- 3 ( 3.5- 3 )
5) Irakli&3gogo, Gurgeni  | : | Saburtalo-10, Khizani 9- 8 ( 3.5- 3 )
6) 64, Modebadze          | : | Telavi-2, Markozashvi 10- 18 ( 3 - 2.5)
7) Murmani, Toria         | : | Dolidze-11, Dolidze 5- 13 ( 3 - 1.5)
8) Gurjaani, Zardiashvil  | : | Zhirapi, Macharashvil 15- 19 ( 1.5- 3 )
9) Dolidze-10, Dolidze    | : | Lampari, Bibilashvili 12- 16 ( 3 - 1 )
10) ABC, Lolishvili       | b : | 11- 0 ( 2.5- )
|---------------------------|-------|------------------------------------------|
 

                                               VI ტური

 Brd Name Results Name No Scores .
|---------------------------|-------|------------------------------------------|
1) NTN, Gurgenidze     | 1 : | Paiki, Gorgadze 2- 6 ( 4 - 3.5)
2) Polusi, Otiashvili  | 0 : | Pegasi, Tsereteli 17- 7 ( 3.5- 4 )
3) Aisi, Macharashvili | 1 : | Irakli&3gogo, Gurgeni 1- 9 ( 3.5- 3.5)
4) Dolidze-9, Dolidze  | 1 : | 151 skola, Kviriashvi 4- 3 ( 3 - 3 )
5) Ganatleba, Getia    | 1 : | Gurjaani, Zardiashvil 14- 15 ( 3 - 1.5)
6) Saburtalo-10, Khizan| = : | 64, Modebadze 8- 10 ( 2.5- 2.5)
7) Dolidze-11, Dolidze | = : | Zhirapi, Macharashvil 13- 19 ( 1 - 2.5)
8) Telavi-2, Markozashv| = : | ABC, Lolishvili 18- 11 ( 2 - 2 )
9) Lampari, Bibilashvil| 0 : | Murmani, Toria 16- 5 ( 1 - 2 )
10) Dolidze-10, Dolidz | b : | 12- 0 ( 2 - )
|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

                                               V ტური                     

 Brd  Name                   Results  Name                     No      Scores  .

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

   1) Aisi, Macharashvili   | = :   | Pegasi, Tsereteli       1-  7 ( 3  - 3.5)

   2) Irakli&3gogo, Gurgeni | = :   | NTN, Gurgenidze         9-  2 ( 3  - 3.5)

   3) 151 skola, Kviriashvi | = :   | Ganatleba, Getia        3- 14 ( 2.5- 2.5)

   4) Paiki, Gorgadze       | 1 :   | Saburtalo-10, Khizani   6-  8 ( 2.5- 2.5)

   5) Zhirapi, Macharashvil | 0 :   | Polusi, Otiashvili     19- 17 ( 2.5- 2.5)

   6) Murmani, Toria        | 0 :   | Dolidze-9, Dolidze      5-  4 ( 2  - 2  )

   7) 64, Modebadze         | 1 :   | Dolidze-10, Dolidze    10- 12 ( 1.5- 2  )

   8) ABC, Lolishvili       | 1 :   | Gurjaani, Zardiashvil  11- 15 ( 1  - 1.5)

   9) Lampari, Bibilashvili | 0 :   | Telavi-2, Markozashvi  16- 18 ( 1  - 1  )

  10) Dolidze-11, Dolidze   | b :   |                        13-  0 ( 0  -    )

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

                                               IV ტური

 Brd  Name                   Results  Name                     No      Scores  .

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

   1) NTN, Gurgenidze       | 1 :   | Aisi, Macharashvili     2-  1 ( 2.5- 3  )

   2) Pegasi, Tsereteli     | 1 :   | 151 skola, Kviriashvi   7-  3 ( 2.5- 2.5)

   3) Irakli&3gogo, Gurgeni | = :   | Paiki, Gorgadze         9-  6 ( 2.5- 2  )

   4) Saburtalo-10, Khizani | = :   | Zhirapi, Macharashvil   8- 19 ( 2  - 2  )

   5) 64, Modebadze         | 0 :   | Polusi, Otiashvili     10- 17 ( 1.5- 1.5)

   6) Ganatleba, Getia      | 1 :   | ABC, Lolishvili        14- 11 ( 1.5- 1  )

   7) Dolidze-9, Dolidze    | 1 :   | Lampari, Bibilashvili   4- 16 ( 1  - 1  )

   8) Telavi-2, Markozashvi | 0 :   | Murmani, Toria         18-  5 ( 1  - 1  )

   9) Dolidze-10, Dolidze   | 1 :   | Dolidze-11, Dolidze    12- 13 ( 1  - 0  )

  10) Gurjaani, Zardiashvil | b :   |                        15-  0 ( 0.5-    )

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

                                               III ტური

 Brd  Name                   Results  Name                     No      Scores  .

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

   1) Aisi, Macharashvili   | 1 :   | Paiki, Gorgadze         1-  6 ( 2  - 2  )

   2) 151 skola, Kviriashvi | = :   | Irakli&3gogo, Gurgeni   3-  9 ( 2  - 2  )

   3) Murmani, Toria        | 0 :   | NTN, Gurgenidze         5-  2 ( 1  - 1.5)

   4) Pegasi, Tsereteli     | 1 :   | Dolidze-9, Dolidze      7-  4 ( 1.5- 1  )

   5) Telavi-2, Markozashvi | 0 :   | Saburtalo-10, Khizani  18-  8 ( 1  - 1  )

   6) ABC, Lolishvili       | 0 :   | Zhirapi, Macharashvil  11- 19 ( 1  - 1  )

   7) Polusi, Otiashvili    | = :   | Ganatleba, Getia       17- 14 ( 1  - 1  )

   8) Dolidze-11, Dolidze   | 0 :   | 64, Modebadze          13- 10 ( 0  - 0.5)

   9) Gurjaani, Zardiashvil | 0 :   | Dolidze-10, Dolidze    15- 12 ( 0.5- 0  )

  10) Lampari, Bibilashvili | b :   |                        16-  0 ( 0  -    )

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

                                                II ტური

 Brd  Name                   Results  Name                     No      Scores  .

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

   1) Ganatleba, Khobi      | 0 :   | Aisi, Macharashvili    14-  1 ( 1  - 1  )

   2) NTN, Gurgenidze       | = :   | Pegasi, Tsereteli       2-  7 ( 1  - 1  )

   3) Zhirapi, Macharashvil | 0 :   | 151 skola, Kviriashvi  19-  3 ( 1  - 1  )

   4) Dolidze-9, Dolidze    | 0 :   | Irakli&3gogo, Gurgeni   4-  9 ( 1  - 1  )

   5) Paiki, Gorgadze       | 1 :   | Polusi, Otiashvili      6- 17 ( 1  - 1  )

   6) Dolidze-10, Dolidze   | 0 :   | Murmani, Toria         12-  5 ( 0  - 0  )

   7) Saburtalo-10, Khizani | 1 :   | Dolidze-11, Dolidze     8- 13 ( 0  - 0  )

   8) 64, Modebadze         | = :   | Gurjaani, Zardiashvil  10- 15 ( 0  - 0  )

   9) Lampari, Bibilashvili | 0 :   | ABC, Lolishvili        16- 11 ( 0  - 0  )

  10) Telavi-2, Markozashvi | b :   |                        18-  0 ( 0  -    )

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

                                                I ტური

 Brd  Name                   Results  Name                     No      Scores  .

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

   1) Aisi, Macharashvili   | 1 :   | 64, Modebadze           1- 10 ( 0  - 0  )

   2) ABC, Lolishvili       | 0 :   | NTN, Gurgenidze        11-  2 ( 0  - 0  )

   3) 151 skola, Kviriashvi | 1 :   | Dolidze-10, Dolidze     3- 12 ( 0  - 0  )

   4) Dolidze-11, Dolidze   | 0 :   | Dolidze-9, Dolidze     13-  4 ( 0  - 0  )

   5) Murmani, Toria        | 0 :   | Ganatleba, Khobi        5- 14 ( 0  - 0  )

   6) Gurjaani, Zardiashvil | 0 :   | Paiki, Gorgadze        15-  6 ( 0  - 0  )

   7) Pegasi, Tsereteli     | 1 :   | Lampari, Bibilashvili   7- 16 ( 0  - 0  )

   8) Polusi, Otiashvili    | 1 :   | Saburtalo-10, Khizani  17-  8 ( 0  - 0  )

   9) Irakli&3gogo, Gurgeni | 1 :   | Telavi-2, Markozashvi   9- 18 ( 0  - 0  )

  10) Zhirapi, Macharashvil | b :   |                        19-  0 ( 0  -    )

|---------------------------|-------|------------------------------------------|

აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!
აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი! აქ შეიძლება განთავსდეს თქვენი ბანერი!